Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

4e zondag van de veertigdagentijd jaar B 2021

Licht om te groeien

Opening

De kinderwoorddienst gaat beginnen. Hier is informatie te vinden over de aankleding van de ruimte, de beginopstelling en hoe de overgang gemaakt kan worden tussen de viering in de kerk en de samenkomst in de kinderwoorddienst. 

Dat kan een klein ritueel zijn, een symbool of een kijktafel die van te voren neergezet wordt. Het thema van de bijeenkomst zal hier al aangeduid worden.

Mini-viering voor thuis - 4e zondag van de veertigdagentijd

Voorlopig gaan veel kerkdiensten niet door i.v.m. het coronavirus. Daarom maakten we een kleine viering, die aansluit bij het 40 dagenproject ‘Ik ben de wijnstok’ en die je thuis als gezin kunt houden. Zo kun je samen stilstaan bij alles wat er gebeurt en hoop vinden in de woorden van God.

Mini-viering 14 maart 2021

Ga samen aan tafel zitten rond een lichtje,
dit kan een gewone kaars zijn of een waxinelichtje. 

Leg de viltdoek (als u deze zelf gemaakt heeft) of de tekening van de vierde zondag erbij. (zie de Extra's bij de kinderwoorddienst)


lichtje coronavirus IMG 7009

Steek het lichtje aan en zing/bid samen:

 

Lied: Ik ben de wijnstok ik ben de wijnstok noten

Ik ben de wijnstok,
mijn Vader de wijngaardenier.
Gij zijt de ranken,
dus blijft in Mij, Ik blijf in u,
dan vindt Hij vruchten hier.
Zingt voor de Vader de wijngaardenier;
dus blijft in Mij, Ik blijf in u,
dan vindt Hij vruchten hier.

 

 

• Lees dan het verhaal uit het Evangelie van Johannes 3,14-21 uit de Bijbel of lees de navertelling.
De evangelielezing van vandaag gaat over het bezoek van Nicodemus aan Jezus. Jezus vertelt dat hem dat Gods zoon het Licht is voor de mensen.

Mag ik wat vragen?

Jezus is in Jeruzalem om het Paasfeest te vieren. Elke dag loopt Hij rond op straat. Buiten vertelt Hij aan wie het maar horen wil over God, zijn Vader. De mensen stellen hem veel vragen. Zo voeren ze hele gesprekken over het geloof, gewoon op straat.
Maar niet iedereen durft overdag met Jezus te praten. Sommigen zoeken Jezus liever op in de nacht. Als het donker is ziet niemand dat ze willen horen wat Jezus te vertellen heeft.

nicodemus2Eén van die mensen is Nikodemus. Hij is een geleerd mens. Hij weet veel van de Bijbel. Daarom is hij de leider over veel Joodse mensen. In het donker komt Nikodemus naar Jezus toe. Ze praten heel lang samen.

Jezus vertelt aan Nikodemus: "Je kent de bijbel goed, Nikodemus. Denk eens aan het verhaal over Mozes en de slang. Weet je nog, Mozes was in de woestijn met het volk van God. Het volk was ziek omdat ze niet naar God hadden geluisterd. Daarom moest Mozes een koperen slang op een stok in de lucht steken. Iedereen die omhoog keek naar de slang werd weer beter. Dat verhaal, Nikodemus, vertelt ook iets over mij. Ook ik, Jezus, de Mensenzoon, moet omhoog gestoken worden. Dan zal ieder mens die in Mij gelooft beter worden. Hij zal voor altijd leven bij God. Want God houdt van de mensen. Zelfs zoveel dat Hij Mij, zijn Zoon naar de mensen heeft gestuurd. De Zoon van God is niet gekomen om mensen te veroordelen. Hij komt ze redden. Het enige wat je hoeft te doen als je gered wil worden is geloven in de Zoon van God. Dan mag je voor altijd bij God zijn.”

En Jezus gaat nog verder: “Gods Zoon is het Licht voor de mensen. Helaas kiezen mensen soms liever voor het donker dan voor het licht. Ze doen slechte dingen in het donker en zijn bang voor het licht. Want in het licht kan je zien wat ze gedaan hebben. Maar als je een goed mens bent, wil je graag naar het licht. Dan kan iedereen zien dat jouw goede daden gedaan zijn uit liefde voor God."
Nikodemus heeft na dit lange gesprek in de nacht veel om over na te denken. Durft hij te kiezen voor Jezus, het licht voor de mensen? Hij weet het niet zomaar.

Praat met elkaar door over het verhaal 
4e zonlicht de rank groeit verder naar het licht- Kijk samen naar het viltbord met de afbeelding (die van deze zondag). Wat zie je? (een wijnstok die weer aan het groeien is; de zon is er bij gekomen)
- Waar ben je liever: in een donkere ruimte of in een ruimte waar licht aan is? Houd je meer van de dag of van de nacht? Waarom?
(Meestal vinden mensen het licht fijner. Voor planten is dat zeker zo, die kunnen niet groeien zonder licht. De zon op de afbeelding zorgt voor groei.)
- Terug naar het verhaal: Jezus zegt tegen Nicodemus dat Gods Zoon, het Licht voor de mensen is. In de vorige mini-viering hadden we het over beeldspraak. Dit is ook weer zo’n beeldspraak. Wat bedoelt Jezus? Waarom zou Gods zoon een Licht voor de mensen zijn? (Denk maar aan een plant)
wijnstok num 4

- Neem 2 A4-tjes. Schrijf op het ene vel het woord LICHT en op het andere het woord GROEIEN. Maak samen een woord-web. Op LICHT komen die dingen die licht geven of waar we licht voor nodig hebben. (denk niet alleen aan zonlicht, verschillende soorten lampen, vuurtoren, kaarsen, vuur maar ook aan mensen die lichtpuntjes kunnen zijn) Doe hetzelfde voor voor GROEIEN: wat heb je als mens nodig om te groeien? (Groeien kan op allerlei vlakken. Kijk of de verschillende dimensies van groeien eruit komen. Bijvoorbeeld: Je kan ‘geestelijk’ groeien, door te leren, te lezen en zo meer kennis te krijgen. Je kan lichamelijk groeien door gezond te eten, te sporten. Je kan in je geloof groeien door de verhalen in de Bijbel, door wat in de kerk wordt verteld, door te bidden.)

Jezus is als een soort zonlicht voor ons mensen. Door naar zijn verhalen te luisteren, zijn voorbeeld te volgen en van Hem te leren, groeien wij ook als mens.

 

• Kijk en Luister naar het liedje ‘Lees je Bijbel bid elke dag’
Vooral jongere kinderen vinden het leuk om gebaren te maken bij een lied.
In dit lied kan dat heel goed door bij “kijk”, “luister” en “bid” een gebaar te maken. Bedenk zelf het gebaar.

Bid samen een gebedje
Lieve God,
Ik wil graag groeien

zodat ik groot word en ook sterk.
daarom moet ik ook goed eten
want dat is het halve werk.

Ik doe mijn best op school
met rekenen, taal en gym
en ik leer over de wereld
dat alles maakt mij slim.

Jezus wil mij ook iets leren,
over liefde en barmhartigheid
Hij helpt mij door een licht te zijn,
zo raak ik mijn pad niet kwijt.

Goede God,
ik bid voor allen groot en klein
om licht en vrede voor de mensen.
Dat Jezus voor hen een wijnstok mag zijn
wil ik voor iedereen bidden en wensen.
Amen.

En eindig met het Onze Vader

Sluit af door het lichtje uit te blazen. In je hart blijft het branden.

Extra:
Knutsel: ‘wat zit er achter het donker’

Nodig:
- Zwart kraspapier (te koop in speelgoedwinkel)
- Saté stokjes om mee te krassen (of prikpen of krasnaaldje of kras pen) 

krastekeningWerkwijze:
Geef elk kind een zwartkraspapier en vraag ze een iets te tekenen wat kan groeien (bijvoorbeeld een klein mens, iets groter mens, heel groot mens. Of een plant, een boom, een dier). Met de saté prikker kunnen ze tekening wegkrassen op het zwart kraspapier en in kleur komt wat ze wegkrassen of tekenen tevoorschijn.
Zo komt het licht tevoorschijn in iets dat zij laten ‘groeien’ in de tekening.

TIP: Zwart kraspapier kan ook zelf gemaakt worden. Kijk hiervoor bij deze verwerking bij de Extra's op de site.

We wensen jullie een mooie viering!

de redactie van Kinderwoorddienst.nl

Artikelen in dit thema 4e zondag van de veertigdagentijd jaar B 2021