Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

5e zondag van de veertigdagentijd jaar B 2021

Verbonden om vrucht te dragen

Achtergrond

Hier is informatie te vinden over de context van de lezing of de plaats en tijd in het kerkelijk jaar. Ook kan hier informatie over feesten, personen, gedenkdagen en gebruiken gevonden worden. 

De ware wijnstok

Vlak voor zijn dood vertelt Jezus dit verhaal over de druiven en de ranken aan zijn leerlingen. Wat Hij hier vertelt is een onderdeel van zijn afscheidsrede naar zijn leerlingen toe. 

ware wijnstok2Jezus bereidt zich voor om aan het kruis te sterven. Jezus wil zijn leerlingen nog een keer duidelijk maken dat zij Hem moeten vertrouwen en dat ze niet moeten denken dat Hij straks echt weg is. Hij kiest er heel duidelijk voor de verbintenis die hier wordt omschreven van twee kanten te laten komen. Hij is verbonden met zijn leerlingen en zij met hem.

Jezus zet een sterk beeld neer. De leerlingen, en ook wij, worden vergeleken met ranken die goede vruchten voort kunnen brengen. Wij krijgen alle voedsel maar als wij geen goede vruchten voortbrengen dan worden wij weggesneden. De leerlingen krijgen de opdracht meer te doen dan alleen maar luisteren (het voedsel tot je nemen) namelijk om het goede te blijven doen (vruchten voort te brengen).

Duidelijk is dat we alleen kunnen groeien in geloof als wij, net als de ranken, verbonden blijven met de stam, met Jezus.

Wij zijn natuurlijk niet letterlijk ranken die vastzitten aan een stam. Maar wij kunnen wel dicht bij God blijven door te luisteren naar zijn woorden, zodat we gevoed worden met zijn liefde. En met die liefde en die boodschap in ons hart kunnen wij groeien. Wij worden sterk en hebben we de kracht om op Hem te lijken in ons leven. Als we dat laten zien, dan tonen we de vruchten van ons geloof.

Zoals Jezus verbonden was met de Vader, zo zouden ook wij verbonden moeten zijn met Jezus.

In het Oude Testament is de wijnstok wel vaker een beeld voor het volk van God. In Jesaja 5 vinden we een lied over een wijngaard, in vers 7 staat: 'IsraĆ«l is de wijngaard van de HEER van de hemelse machten, de uitgelezen aanplant zijn de inwoners van Juda. Hij verwachtte recht, maar oogstte onrecht...' De mannen van Juda zijn de planten, oftewel de wijnstokken, van wie God vrucht verwachtte. Deze vrucht is echter niet gekomen.
Nog verder terug, in Genesis 49,11 vinden we opnieuw de wijnstok, en wijngaard, ook  weer in verbinding met Juda. 

 

Artikelen in dit thema 5e zondag van de veertigdagentijd jaar B 2021