Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

5e zondag van de veertigdagentijd jaar B 2021

Verbonden om vrucht te dragen

Opening

De kinderwoorddienst gaat beginnen. Hier is informatie te vinden over de aankleding van de ruimte, de beginopstelling en hoe de overgang gemaakt kan worden tussen de viering in de kerk en de samenkomst in de kinderwoorddienst. 

Dat kan een klein ritueel zijn, een symbool of een kijktafel die van te voren neergezet wordt. Het thema van de bijeenkomst zal hier al aangeduid worden.

Mini-viering voor thuis - 5e zondag van de veertigdagentijd

Voorlopig gaan veel kerkdiensten niet door i.v.m. het coronavirus. Daarom maakten we een kleine viering, die aansluit bij het 40 dagenproject ‘Ik ben de wijnstok’ en die je thuis als gezin kunt houden. Zo kun je samen stilstaan bij alles wat er gebeurt en hoop vinden in de woorden van God.

Mini-viering 21 maart 2021

Ga samen aan tafel zitten rond een lichtje,
dit kan een gewone kaars zijn of een waxinelichtje. 

Leg de viltdoek (als u deze zelf gemaakt heeft) of de tekening van de vijfde zondag erbij. (zie de Extra's bij de kinderwoorddienst)


lichtje coronavirus IMG 7009

Steek het lichtje aan en zing/bid samen:

 

Lied: Ik ben de wijnstok ik ben de wijnstok noten

Ik ben de wijnstok,
mijn Vader de wijngaardenier.
Gij zijt de ranken,
dus blijft in Mij, Ik blijf in u,
dan vindt Hij vruchten hier.
Zingt voor de Vader de wijngaardenier;
dus blijft in Mij, Ik blijf in u,
dan vindt Hij vruchten hier.

 

 

• Lees dan het verhaal uit het Evangelie van Johannes 3,14-21 uit de Bijbel of lees de navertelling.
In de evangelielezing van vandaag vergelijkt Jezus zichzelf met de stam van een druivenplant en wij zijn de takjes die uit de stam groeien. Wij zijn zo verbonden met Jezus en Hij draagt en voedt ons.

Jezus is de stam van de wijnplant

Op een dag zegt Jezus tegen zijn leerlingen: “Ik wil jullie iets uitleggen over Mijzelf. Ik zie Mezelf zo: Ik ben de stam van Gods druivenplant en jullie zijn mijn takken. En God, God is de tuinman. De takken waar geen druiven aan groeien haalt God weg. De takken waar wel druiven aan groeien snoeit Hij; Hij maakt ze kort. Want als de takken gesnoeid zijn komen er volgend jaar nog meer druiven aan.

wijnrankJullie lijken op de goede takken, dat zijn de takken die gesnoeid zijn. Dat snoeien deed Ik door met jullie te praten. Mijn woorden sneden de slechte dingen uit jullie weg. Nu zijn jullie zonder die slechte dingen helemaal schoon geworden. Dat willen we natuurlijk zo houden. Daarom moeten jullie goed contact houden met Mij. Over en weer moeten we met elkaar verbonden blijven. Jullie hebben Mij nodig om goed leven. Het is net als met de druivenplant. Er groeien alleen maar druiven aan takken die vastzitten aan de stam van de druivenplant. De takken hebben de stam nodig. Aan losse takken groeit niets.

Als je met Mij contact houdt kun je goede dingen doen. Maar zonder Mij kun je niets. Dan gaat het verkeerd met je. Wanneer je niet met Mij verbonden bent, dan ben je als een tak die afgerukt is van de stam. Zo’n tak krijgt geen water en verschrompelt. Hij wordt opgeruimd en in het vuur gegooid. Maar als jullie wel met Mij verbonden blijven en jullie naar Mij luisteren, dan zal alles wat je vraagt, gebeuren. Als leerlingen van Mij, de wijnstok zullen jullie dan veel goeds doen. Daardoor kunnen de mensen weten hoe God in de wereld werkt.”

Praat met elkaar door over het verhaal 
4e zonlicht de rank groeit verder naar het licht- Kijk samen naar het viltbord met de afbeelding van deze zondag. Wat zie je? (Een wijnstok die in bloei staat, met vruchten en vogeltjes. Je kunt hem ook eerst samen afmaken.)
- Hoe komt het dat alles zo mooi kan groeien en bloeien? (Dat komt doordat alle takken verbonden zijn met de stam, en door de stam met de wortels, die voedsel uit de grond halen.)
- Terug naar het verhaal: Jezus zegt dat Hij de stam is. In de vorige mini-vieringen hadden we het over beeldspraak. Dit is ook weer zo’n beeldspraak. Wat bedoelt Jezus? Waarom zou Hij de stam zijn? (Denk maar aan een plant, Hij zorgt ervoor dat het goede bij iedereen terecht komt.)
wijnstok num 4

- Wie weet wat een stamboom is? Een stamboom laat de takken (of de vertakkingen) van jouw familie zien. Door een stamboom zien we wie onze familie is en dat we met elkaar verbonden zijn. 
Kies een stamboom uit, bij de Extra's van de kinderwoorddienst van deze zondag, en druk die af. Vul hem samen in. Lukt het om alle opa's en oma's en neefjes en nichtjes er ook in te krijgen? 
- Soms hebben we familie in het buitenland, of in Nederland maar in een andere stad. Deze land- en plaatsnamen kunnen er ook bij geschreven worden. Ook al wonen we heel ver uit elkaar, toch zijn we als familie met elkaar verbonden.
- Maar wat als iemand in de stamboom overleden is? Dan mag je erbij schrijven dat hij of zij nu in de hemel woont. Onze stamboom groeit tot in de hemel! We vergeten elkaar nooit, we laten elkaar nooit los.

- Heeft Jezus ook een plekje in de familiestamboom? Waar dan? (Als je goed naar het verhaal geluisterd hebt zou Jezus de stam kunnen zijn. Maar Hij kan ook op allerlei andere plaatsen zitten: bovenop om het Licht van God op te vangen, in de vruchten, als voedsel voor de mensen, in de wortels, als basis van je gezin... en op nog veel meer plaatsen. Er zijn geen foute antwoorden.)

• Kijk en Luister naar het liedje ‘De ware wijnstok’ van Elly en Rikkert

Bid samen een gebedje
Lieve God,
Ooit was ik nog zo klein

als een zaadje in de grond,
maar U wilde dat ik ging groeien!

U gaf mij leven en licht,
U gaf mij voedsel en water,
U gaf mij een eigen plekje
waar ik veilig en beschut kan bloeien.

Papa en mama helpen U mee.
Ze beschermen me als er gevaar is.
Ze zijn streng als ik stout ben.
Ze troosten me als ik verdrietig ben.
Ze knuffelen me als ik lief ben.

(Broertjes en zusjes spelen met me.)
Opa’s en oma’s verwennen me.
Ooms en tantes feliciteren me.
Neefjes en nichtjes groeien met mij mee.

Wilt U ons allemaal zegenen,
of we nu dicht bij elkaar wonen,
of juist heel ver weg.
Want met onze gedachten zijn we zó bij elkaar,
en zijn wij zó bij U.

Amen.

En eindig met het Onze Vader

Sluit af door het lichtje uit te blazen. In je hart blijft het branden.

Extra: Klimboomspel

Een heel fysiek spel, bij uitstek geschikt voor een sterke ouder en een kind.

klimboomGroeien gaat normaal heel langzaam, je merkt het bijna niet. Maar zodra je puber bent gaat het soms even iets te snel, dan krijg je groeistuipen en groeipijntjes! Groeien is soms dus best wel zwaar. Hoe doet zo’n zaadje dat toch? Eerst komt een klein worteltje dat onder de grond verborgen is en dieper en dieper kruipt. Maar plots steekt het eerste stekje boven de grond om regenwater en zonlicht op te vangen. Steeds hoger en hoger groeit het, van een zaadje naar een grote plant of zelfs een boom.
Oefening:

- een ouder speelt de stam. 
- een kind zit op de grond en omklemt met armen en benen ‘de stam’/de benen.
- Het probeert nu omhoog te klimmen, probeert te groeien tot aan de hoogste takken.
- Via benen en middel, misschien met behulp van de riem. De benen worden rondom de volwassen heupen geslagen om even te rusten en nog hoger te klimmen.
Zwaar hè?
- Nu kunnen de armen van de ouders een beetje steun geven als dikke takken, zodat het klimmen wel veilig is.
- Lukt het misschien om op de schouders of zelfs nek te gaan zitten?
Dit is het moment om samen jullie armen uit te spreiden als de bovenste takken van een boom.

Gelukt!

We wensen jullie een mooie viering!

de redactie van Kinderwoorddienst.nl

Artikelen in dit thema 5e zondag van de veertigdagentijd jaar B 2021