Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Jezus vergelijkt zichzelf met een druivenplant.

Wie weet wat een stamboom is? Een stamboom laat de takken (of de vertakkingen) van jouw familie zien: wie is familie van jou?

Hieronder zie je een voorbeeld van een stamboom: helemaal bovenaan zie je opa en oma. Daaronder hun twee dochters die getrouwd zijn en hún kinderen. Dus papa en mama zie je, een oom en tante, en een broertje, zusje, neefje of nichtje.

stamboom

 Wat laat een stamboom dus zien?
- Wie onze familie is.
- Dat we verbonden zijn met elkaar.
- Dat we bij elkaar horen.

Deze stamboom is heel klein, want je hebt natuurlijk nóg een opa en oma, en misschien wel meer ooms en tantes, broertjes en zusjes en neefjes en nichtjes. Daarom mag je nu jouw eigen stamboom maken. Hoeveel namen kan jij invullen? Is er genoeg of te weinig plek in deze stamboom?

Opdracht 1: Laat de kinderen een lege stamboom uitkiezen (zie bij Extra’s) en deze invullen. Help natuurlijk mee als dit nodig is. Belangrijkste namen zijn de opa’s en oma’s, papa en mama, ooms en tantes, broers en zusjes en neefjes en nichtjes.

Bonusopdracht: Waar wonen zij?
Soms hebben we familie in het buitenland, of in Nederland maar in een andere stad. Deze land- en plaatsnamen kunnen de kinderen ook erbij schrijven. Ook al wonen we heel ver uit elkaar, toch zijn we als familie met elkaar verbonden. Maar wat als iemand in de stamboom overleden is? Dan mag je erbij schrijven dat hij of zij nu in de hemel woont. Onze stamboom groeit tot in de hemel! We vergeten elkaar nooit, we laten elkaar nooit los.

5e zondag volle rank met vruchtenWe hebben net een mooi bijbelverhaal gehoord over Jezus die zichzelf met een druivenplant vergelijkt, dat is ook een soort boom – een kleintje. Net als een boom heeft een druivenplant een stevige stam met meerdere takken, bladeren en vruchten. Jezus vertelt dat wij op die manier met Hem verbonden zijn. Wij zijn dus ook een soort familie van Jezus. 

Opdracht 2: Als je Jezus een plekje mag geven in jouw eigen familiestamboom, waar is dit dan?

• Het ‘goede’ antwoord, of het antwoord dat het dichtste bij de bijbeltekst staat is dat Jezus de stam is. De kinderen kunnen Jezus’ naam in of bij de stam schrijven. Wat betekent het dat Jezus de stam is van onze familiestamboom?

Mogelijke antwoorden van de kinderen zijn dat de stam alle takken en bladeren draagt, zo draagt Jezus ons dus ook, of dat een stam de boom beschermt tegen de wind en zo de takken en bladeren bij elkaar probeert te houden. Jezus zal altijd proberen om familie bij elkaar te houden en te zegenen, ook als het soms stormt in de familie, als er misschien ruzie is, of als er verdriet is door tegenslag, een ongeluk of ziekte.

U kunt ook vertellen dat door de stam het water en voedsel uit de wortels naar alle takken en bladeren gebracht wordt: Jezus voedt ons dus als Hij de stam is. Wat doet Jezus’ voedsel met ons? Het laat ons geloof groeien, het laat de liefde in ons hart groeien waardoor wij lieve en goede mensen worden.
Hoe noemen wij het voedsel van Jezus dat wij in de Mis ontvangen? De heilige Communie, of de Hostie of het Lichaam van Christus. (Ook de Wijn, het Bloed van Christus, is voedsel of drank dat in de Mis gedeeld kan worden.)

• Andere antwoorden zijn echter ook prima. Misschien schrijft een kind Jezus’ naam wel tussen de andere namen: Jezus is dan onze naaste, onze familie, Hij is één van ons. Dit past natuurlijk heel mooi bij Jezus die mens geworden is en met ons op weg gegaan is.

Als een kind de naam van Jezus in de top van de boom of in de bladeren schrijft, dan zou je kunnen vertellen dat Jezus net als de bladeren het zonlicht van God probeert op te vangen, daar groeit Hij naartoe. Of Hij wijst ons zo aan waar de hemel is.

Als een kind de naam Jezus in een tak schrijft, dan kan je bijvoorbeeld vertellen dat Hij ons draagt en vasthoudt, of dat Hij ons vasthoudt maar wel meebeweegt in de wind. (Oftewel Hij beweegt mee met ons leven en met onze levenskeuzes, ook als wij soms in een andere richting gaan.)

Kijk tot slot naar het viltdoek. De wijnstok was al gegroeid, maar nu gaat het door de goede voeding op alle takken bloeien en vruchtdragen. Maar samen met de kinderen de wijnstok tot een mooie bloeiende of vruchtdragende druivenplant. 

Extra vraag: hoe kunnen we de familiestamboom of de familie van Jezus op aarde noemen? Dit is een moeilijke vraag voor oudere kinderen/tieners, waarschijnlijk zult u zelf het antwoord moeten vertellen: de stamboom of de familie van Jezus op aarde kunnen we de kerk noemen.

Speel tot slot nog een spelletje. U vindt het bij de Extra's.