Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

6e zondag van de veertigdagentijd Palmzondag jaar B 2021

Te snel gejuicht

zondag 28 maart 2021

Verwerking

Een verwerking dient om het gesprek met en tussen de kinderen op gang te helpen. Het is er op gericht om het Evangelie en het leven van de kinderen samen te brengen. Door op een speelse manier om te gaan met het Evangelie ontstaat er contact en beleving.

Verwerkingen kunnen gesprekken zijn, gevolgd door een activiteit, een spel, een knutsel of een werkblad. Deze laatste elementen worden gevonden onder de knop Extra's.

Gesprek met de kinderen

Vooraf:
Dit Bijbelverhaal is eenvoudig en leuk na te spelen door kinderen. In de Extra’s vindt u een uitleg voor een toneelstukje met een spelelement dat voorafgaand aan het gesprek uitgevoerd kan worden.

Lees het Bijbelverhaal nog een keer en stel tussendoor bij enkele passages een vraag aan de kinderen:

1. Waarom zijn de mensen en kinderen blij als Jezus op bezoek komt?
Mogelijk antwoorden: ze gaan samen Pesach vieren, de herdenking van de bevrijding van het Joodse volk uit de slavernij in Egypte; Jezus vertelt mooie verhalen over God en over de hemel; Hij maakt mensen beter; Hij troost mensen; Hij vergeeft mensen die spijt hebben; Hij houdt van mensen die arm, eenzaam, ziek en een vreemdeling zijn; Hij geeft mensen te eten.

intocht2. De mensen zingen Jezus toe, zwaaien met palmtakken en leggen kleden en jassen op de grond waar Hij overheen kan rijden…als een echte koning over een rode loper! Maar wat is het verschil tussen Jezus en een gewone koning?
Mogelijke antwoorden: een gewone koning komt op een prachtig paard of in een koets, maar Jezus komt op een eenvoudig ezeltje; een gewone koning is heel rijk en heeft allemaal dienaren, terwijl Jezus heel eenvoudig leeft en juist zélf dienaar wil zijn; een gewone koning heeft een leger en gaat misschien wel oorlog voeren, maar Jezus wil juist geen oorlog maar vrede; Zijn volgelingen vormen geen leger, maar bestaan uit vrienden en vreemdelingen, Joodse en buitenlandse mensen, rijke en arme mensen, gezonde en zieke mensen, iedereen die mee wil doen.

3. Als Jezus richting Jeruzalem rijdt en langs de mensen komt, beginnen zij te zingen en te roepen: ‘Hosanna!’. Dit betekent ‘Red ons!’ of ‘Help ons!’. Waarom roepen de mensen dit? Waarom willen ze gered worden?
Dit is best een moeilijke vraag, maar wel een belangrijke. Luister maar naar wat de kinderen zelf bedenken, dat is het belangrijkste. Misschien herhalen ze een beetje het antwoord van vraag 1 waarom de mensen blij zijn als Jezus komt. Dat is prima, dan is deze vraag vooral een herhaling.
Mogelijke antwoorden: sommige mensen voelen zich niet vrij vanwege de bezetting door de Romeinen en hopen dat Jezus hen zal wegjagen. Andere mensen zijn arm of ziek en hopen dat Jezus hen te eten geeft of beter maakt. Er zijn ook mensen die geloven dat Jezus de Messias/de Zoon van God is, die hen belooft dat er later een mooi plekje voor hen is in de hemel.

4. We hebben te snel gejuicht! Niet iedereen is blij met Jezus. Hebben jullie ook de boze en bange mensen gezien? Maar waarom zijn er ook mensen die bang zijn voor Jezus of boos op hem?
Ook dit is een moeilijke maar belangrijke vraag. Palmzondag is een mooie, feestelijke dag, maar aan het einde van de dag begint de lijdensweek van Jezus. Hij wordt verraden, veroordeeld en gekruisigd! Kunnen de kinderen zelf bedenken waarom niet iedereen blij is met Jezus?
Mogelijke antwoorden: omdat Hij zoveel over God vertelde en omdat Hij zichzelf met God vergeleek; er waren ook mensen boos omdat Jezus koning genoemd werd; “Nou, hij is niet míjn koning!”, dachten ze. Sommige Romeinse soldaten hadden zich tussen de mensen verborgen om te controleren wat Jezus ging vertellen, want hun baas was bang dat de mensen Jezus tot koning zouden uitroepen en dat Hij een leger zou vormen. Dit wilde Jezus echter niet, Hij wilde vrede, en sommige volgelingen waren hier boos en teleurgesteld over.

5e zondag volle rank met vruchtenViltdoek
De afgelopen weken hebben we zondag na zondag het viltdoek mooier en voller gemaakt: de druivenplant groeit en bloeit. Jezus is de stam en wij zijn de takken die hieraan verbonden zijn, en onze takken dragen heerlijke druiven!
Maar vandaag ontdekken we dat er ook mensen zijn die niet bij Jezus willen horen, die niet aan zijn stam verbonden willen zijn. Hoe dieper Hij Jeruzalem binnenrijdt, hoe minder gelach en gezang Hij hoort. Er komt een schaduw over de stad, het wordt stiller en stiller, en om zich heen ziet Hij meer en meer boze en bange gezichten.
’s Avonds wordt Jezus verraden door Judas, één van zijn vrienden! Hij wordt gearresteerd. Alles wordt van hem afgenomen: zijn mantel, zijn riem, zijn sandalen, maar ook zijn goede naam, zijn familie, zijn vrienden en zijn volgelingen. Jezus wordt helemaal kaal gemaakt!

De kinderen mogen nu één voor één het viltdoek leeg maken, totdat de kruisvorm overblijft. De volle vruchten worden rot en vallen op de grond, de bladeren verdorren, de takjes breken af, de vogels vliegen weg: de druivenplant wordt weer kaal, net als Jezus.

Optionele opdracht: Vraag de kinderen voordat ze een onderdeel van het viltdoek weghalen iets te bedenken waardoor je iemand ‘uitkleedt’ oftewel kwetsbaar maakt. Dit zeggen ze hardop en daarna halen ze een takje, blaadje, druifje of vogel weg. Bijvoorbeeld: door te plagen, door gemene woorden, door te roddelen, door buiten te sluiten, door ruzie te maken, door uit te lachen.

Het gesprek met de kinderen eindigt zo een beetje droevig, wat past bij deze zondag en bij de lijdensweek van Jezus die begint. Toch is het misschien goed om de kinderen ter afronding al een glimp van de hoop te laten zien. 
Vraag aan de kinderen: hoe kan je de druivenplant weer laten groeien en bloeien? Verwijs eventueel naar de Extra opdracht van vorige week als u deze gedaan heeft. Hoe kan je een klasgenootje, vriendje of vriendinnetje, buurjongen of buurmeisje weer blij maken?
Na de antwoorden van de kinderen mag u alvast één klein vruchtje of bloempje aan de kale druivenplant hangen: er gaat iets heel moois met Jezus gebeuren, maar dat verhaal horen de kinderen volgende week.

Maak tot slot een palmpaaskruis, een echte of een kleurplaat. U vindt ze bij de Extra's.

 

 

Artikelen in dit thema 6e zondag van de veertigdagentijd Palmzondag jaar B 2021