Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

De lezingen van deze zondag zijn:

Evangelielezing: Marcus 13,33-37

Eerste lezing OT: Jesaja 63,16c-17,19c+64,1-7

Tweede lezing NT: 1 Korintiërs 1,3-9

De eerste lezing is vandaag uit het boek Jesaja (OT). Voor alle kinderen wordt in dit project de navertelling gebruikt.

U bent toch onze Vader, God?

Het volk van God woonde in een ver en vreemd land. De mensen voelden zich daar helemaal niet thuis. Alles was anders, het land, het weer, de taal, het eten. Zelfs God leek ver weg. Als ze heel eerlijk waren wisten de mensen ook wel dat dat hun eigen schuld was. Ze dachten niet zo vaak meer aan God. Het leek wel of ze een muurtje om hun eigen hart hadden gebouwd. En toch, toch verlangden ze heel erg naar God. Ze hadden grote spijt dat ze God zo lang in de steek hadden gelaten. Eén van hen vond mooie woorden om dat tegen God te zeggen. Hij heette Jesaja. Hij begon te bidden:

“God, U bent toch onze Vader?
U heeft ons steeds verlost uit alle ellende.
Hoe kon U dan zo maar toekijken toen wij bij U wegliepen?
Kon het U niets schelen dat we een muurtje om ons hart bouwden? de beeldhouwer 1e advent klein
Het lijkt wel of U en wij nooit van elkaar hebben gehouden.
Kunt U niet de hemel openscheuren en weer naar ons toe komen?

Als U komt God, dan hopen wij dat U goede mensen zult vinden.
U bent terecht heel boos, want we hebben verkeerde dingen gedaan,
We waren niet eerlijk tegen elkaar en vergaten U helemaal.
Maar U bent toch onze Vader?
U hebt ons toch gemaakt, geboetseerd uit de klei?
Kunt U niet de hemel openscheuren en weer naar ons toekomen?"

Dit is het Woord van God
Kinderen: Wij danken God