Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Hemelvaart jaar C

Vaarwel en tot ziens!

Welkom op Kinderwoorddienst! Deze site wil u van dienst zijn met voor elke zondag verschillende onderdelen om een kinderwoorddienst mee op te bouwen.
Klik op de rubriek-knoppen of op de tegels onder de inleiding om de uitwerkingen te zien. Veel plezier!

Hemelvaart is een dag van afscheid. Toch zijn de leerlingen niet verdrietig.
Na Pasen, Jezus' opstanding, heeft Hij zich een aantal keren aan de leerlingen laten zien om hen voor te bereiden op zijn heengaan naar God, zijn Vader. Deze verhalen stonden tussen Pasen en Pinksteren op het leesrooster.
hemelvaart 8Lucas schrijft in zijn evangelie dat de leerlingen in grote blijdschap terugkeren naar Jeruzalem. Van verdriet zoals bij het heengaan van Jezus op Goede Vrijdag is geen sprake meer. De leerlingen krijgen een taak mee van Jezus. Hij wil dat zij van volgelingen, leiders worden. Apostelen in plaats van leerlingen. Hij belooft hen een hemelse macht die hen zal komen helpen. Terugkerend naar hun huis en biddend in de tempel begint het wachten op die kracht van God, de heilige Geest.

Jezus' hemelvaart is vaak afgebeeld. Met de kinderen kijken we naar zo'n afbeelding om te ontdekken of daar vreugde of verdriet te zien is, en we denken samen na over 'wie naar de hemel gegaan zijn'. Tenslotte maken we ons eigen kunstwerk.