Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Pasen jaar C

De gekleurde bril: Je gelooft je eigen ogen niet!

zondag 21 april 2019

Welkom op Kinderwoorddienst! Deze site wil u van dienst zijn met voor elke zondag verschillende onderdelen om een kinderwoorddienst mee op te bouwen.
Klik op de rubriek-knoppen of op de tegels onder de inleiding om de uitwerkingen te zien. Veel plezier!

Project voor de Veertigdagentijd en Pasen: De gekleurde bril; leren kijken met de ogen van Jezus

440dagen2019week7 magdalena bril af low 001

In alle evangelielezingen van de veertigdagentijd en Paasmorgen is er sprake van anders kijken, de wereld anders leren zien. Elke keer wordt er gevraagd om verder te kijken dan je neus lang is; beter nog om met de ogen van God te kijken.
Wij kijken gewoonlijk door een gekleurde bril van eigen oordelen en Jezus en God vragen van ons om breder en vanuit liefde te kijken naar mensen en situaties.

In dit project proberen we elke zondag onze gekleurde bril af te zetten en met de ogen van God naar de mensen en hun situatie te kijken.
Voor iedere zondag is er een poster met een hoofdpersoon uit de evangelielezing. Over deze persoon heen ligt onze gekleurde bril. Wanneer de bril verwijderd wordt, wordt zichtbaar wat je ziet wanneer je met de ogen van God en Jezus kijkt.

Deze Paaszondag gaat het over dat er altijd weer een nieuw begin mogelijk is. Je moet het wel leren zien. Het opstandingsverhaal tergt meer dan elk ander verhaal ons voorstellingsvermogen.
Met de kinderen ontdekken we vandaag dat er altijd weer een nieuw begin mogelijk is, zelfs bij zoiets verdrietigs als een graf.

 

Maria Magdalena was de beste vriendin van Jezus. Maria heeft gezien hoe Jezus gestorven was aan het kruis.

De lezingen van Paasmorgen zijn:

 

 

Evangelielezing: Johannes 20,1-9

Eerste lezing NT: Handelingen 10,34a+37-43
Tweede lezing NT: Kolossenzen 3,1-4

Wie kijkt met de ogen van Jezus, ziet dat er toekomst is.

Bij het lege graf ontdekken Jezus' vrienden een nieuw begin.

Elke zondag staat er een poster klaar met één van de hoofdpersonen van het Evangelie van die zondag. Vandaag staat Maria Magdalena op de poster.

Bij elke poster van de zondag hoort een aparte grote bril. 

Marjet de Jong en Wim Ruitenbeek maakten een projectliedje.

 

 ’t grote nieuws van deze dag

voel je diep van binnen:
wanhoop hoeft niet, want je mag
steeds opnieuw beginnen!

Met Pasen kunt je ’t horen,
de mensen zingen blij:
‘Kom, word opnieuw geboren.
Je hoort als nieuw erbij!’

Speel gezellig Bingo met paasafbeeldingen.

Een bril, waardoor de wereld er 'Als nieuw' uitziet...

Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan! 

Op Paasmorgen komen de leerlingen ieder op hun eigen manier tot geloof.