Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Vierde zondag door het jaar C

Pijnlijke waarheden

Verwerking

Een verwerking dient om het gesprek met en tussen de kinderen op gang te helpen. Het is er op gericht om het Evangelie en het leven van de kinderen samen te brengen. Door op een speelse manier om te gaan met het Evangelie ontstaat er contact en beleving.

Verwerkingen kunnen gesprekken zijn, gevolgd door een activiteit, een spel, een knutsel of een werkblad. Deze laatste elementen worden gevonden onder de knop Extra's.

Gesprek met de kinderen

Jezus is vandaag op de eerste plaats een profeet. Hij stapt nadrukkelijk in het voetspoor van drie oudere profeten, te weten Jesaja, Elia en Elisa.

Profeten zijn mensen die als opdracht hebben om de mensen de waarheid te vertellen, ook als die waarheid niet zo prettig is. In de Bijbel hebben ze deze opdracht meestal van God. In onze tijd kan een profeet die opdracht ook diep van binnen voelen zonder dat hij of zij in God gelooft. Zo zijn er bijvoorbeeld profeten die waarschuwen voor de gevolgen van onze levensstijl voor de schepping. Profeten worden vooral bedreigend als ze kritiek hebben op iets wat wijzelf doen. Daar willen we met de kinderen over in gesprek gaan. 

Maak daarvoor drie flappen.

Op de eerste flap staat op enige afstand van elkaar:
    1. De milieuprofeet zegt: “Iedereen mag per jaar nog maar de helft van het aantal vliegreizen maken.“
    2. De vredesprofeet vrede zegt: “Alle wapenfabrieken moeten sluiten.”
    3. De profeet voor de armen zegt: “Grote fabrieken moeten iedereen hetzelfde loon geven, waar ook ter wereld.”

Op de tweede flap staat op enige afstand van elkaar:
    1. De milieuprofeet zegt: “Ieder gezin mag voortaan nog maar één auto hebben.”
    2. De vredesprofeet zegt: “Alle kinderen moeten op school veel leren over de oorlog en hoe erg dat was.”
    3. De profeet voor de armen zegt: “Mensen in Nederland verdienen teveel, voortaan krijgen ze maar de helft van het geld.”

 Op de derde flap staat op enige afstand van elkaar:
    1. De milieuprofeet zegt: “Vanaf vandaag mogen er geen iPads meer worden verkocht.” 
    2. De vredesprofeet zegt: “Kinderen, die elkaar niet aardig vinden moeten juist samen een opdracht maken.”
    3. De profeet voor de armen zegt: “Niemand mag nog zeggen dat speelgoed van hem of haar is. Het is altijd van iedereen.”

niet willen horenHang de eerste flap op en bespreek met de kinderen wie dat niet leuk zou vinden om te horen. Schrijf hun antwoorden op onder de vragen.
Hang dan de tweede flap op en doe hetzelfde.
Hang tenslotte de derde flap op en doe opnieuw hetzelfde.

Leg dan uit: Hoe dichter iets jouw eigen leven raakt, hoe moeilijker je het zult vinden om in te zien dat een profeet eigenlijk gelijk heeft met zijn opmerkingen. En wat doe je als je iets hoort wat je eigenlijk niet wilt horen?
Laat waar mogelijk aan de kinderen zien dat in de kranten van vandaag wel degelijk tips staan die ons aansporen om een ander leven te gaan leiden.

Dat gold ook al voor de mensen in Nazaret. Zij zeiden zelf al dat Jezus de zoon van Jozef de timmerman was. Jezus helpt hen in te zien, dat zij Hem ook niet anders konden en wilden zien dan dat, en dat ze daardoor doof waren voor zijn eigenlijke, profetische boodschap over het Rijk van God.

Geef de kinderen de kleurplaat van de profeet. Laat ze spreekwolkjes tekenen rond de profeet met daarin een boodschap die de kinderen graag aan de mensen zouden willen doorgeven. De kleurplaat vindt u bij de Extra's.

 

 

Artikelen in dit thema Vierde zondag door het jaar C