Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Drieëndertigste zondag door het jaar C

Alles gaat voorbij

Welkom op de website Kinderwoorddienst! Deze site wil u van dienst zijn met voor elke zondag verschillende onderdelen om een kinderwoorddienst mee op te bouwen.
Klik op de rubriek-knoppen of op de tegels onder de inleiding om de uitwerkingen te zien. Veel plezier!

In eerste instantie roepen de woorden van Jezus en van de profeet Maleachi op deze zondag een gevoel van ‘bang zijn’ op. Een waarschuwing voor het einde der tijden.
klok praagMaar we kunnen ook anders naar deze lezingen kijken. Alles kent zijn tijd. Alles gaat eens voorbij. Dat is niet eng, maar hoort bij het leven. De dingen in ons leven kennen een einde.

Maar daar waar iets ophoudt, komt ook weer een nieuw begin. Dat is juist een hoopvolle gedachte. Zeker als je durft te leven met vertrouwen in God en zijn liefde voor ons mensen.
Dit vertrouwen willen we de kinderen deze zondag meegeven.

De namen klinken, we verbinden ons met elkaar...

De lezingen van deze zondag zijn:

Evangelielezing: Lucas 21,5-19

Eerste lezing OT: Maleachi 3,19-20a
Tweede lezing NT: 2Tessalonicensen 3,7-12

Jezus zegt
dat we niet bang hoeven zijn,
omdat U voor ons zorgt.

Er is bij alles wat we doen
een tijd dat iets ophoudt
en er weer iets anders begint.

Ga met de kinderen door het gebouw of naar buiten. Wat zal er over 10 jaar veranderd zijn?

In een fotolijstje kun je bewaren wie of wat er staks niet meer zal zijn; je kleine zusje bijvoorbeeld, zij wordt groot.

Voor wie zelf een fotolijstje wil tekenen.

Je hebt vertrouwen nodig dat het goed komt. En dan is er altijd weer een nieuw begin. Je hoeft niet bang te zijn.

Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:
Ga met God! Vaya con Dios en á Dieu!

Het kwaad en het verlangen naar betere tijden is van alle generaties.
De vraag die al eeuwen gesteld wordt luidt: hoelang gaat het nog duren?