Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Drieëndertigste zondag door het jaar C

Alles gaat voorbij

Welkom op de website Kinderwoorddienst! Deze site wil u van dienst zijn met voor elke zondag verschillende onderdelen om een kinderwoorddienst mee op te bouwen.
Klik op de rubriek-knoppen of op de tegels onder de inleiding om de uitwerkingen te zien. Veel plezier!

In eerste instantie roepen de woorden van Jezus en van de profeet Maleachi op deze zondag een gevoel van ‘bang zijn’ op. Een waarschuwing voor het einde der tijden.
klok praagMaar we kunnen ook anders naar deze lezingen kijken. Alles kent zijn tijd. Alles gaat eens voorbij. Dat is niet eng, maar hoort bij het leven. De dingen in ons leven kennen een einde.

Maar daar waar iets ophoudt, komt ook weer een nieuw begin. Dat is juist een hoopvolle gedachte. Zeker als je durft te leven met vertrouwen in God en zijn liefde voor ons mensen.
Dit vertrouwen willen we de kinderen deze zondag meegeven.