Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Drieëndertigste zondag door het jaar C

Alles gaat voorbij

Gebed

Het kindergebed heeft een relatie met de Evangelielezing. Het zorgt voor verstilling en maakt de bijeenkomst tot een echte woorddienst, die deel uit maakt van de viering in de kerk. Het gebed kan naar keuze gebeden worden aan het begin of einde van de kinderwoorddienst.  

Het Onze Vader zullen de kinderen meestal wanneer zij weer terug zijn naar de viering in de kerk met de andere kerkgangers meebidden. Daarom is het Onze Vader niet apart opgenomen. 

Openings- en slotgebed

Openingsgebed

Goede God,
wij ...(laat de kinderen één voor één hun naam noemen), zijn nu heel stil.
Wij kunnen naar U luisteren.
Luistert U ook naar ons?
Verstaat U wat wij zeggen?
Verstaat U wat wij denken?
Dank U dat U bij ons wilt zijn!
In de naam van de Vader,
de Zoon en de heilige Geest.
Amen

Slotgebed

Goede God,
soms is het leven voor ons wel eens moeilijk.
Soms maken wij iets akeligs mee.
Jezus zegt dat we dan niet bang hoeven te zijn,
omdat U voor ons zorgt.
Wij willen het voorbeeld van Jezus volgen
en werken aan uw rijk van vrede.
Help ons goed en betrouwbaar te zijn
en ons in te spannen om de wereld beter te maken,
zodat alle mensen gelukkig kunnen worden.
Dat vragen wij U door Jezus, uw Zoon,
die met ons op weg wil gaan,
vandaag, morgen en alle dagen.
Amen

Artikelen in dit thema Drieëndertigste zondag door het jaar C