Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Drieëndertigste zondag door het jaar C

Alles gaat voorbij

Verwerking

Een verwerking dient om het gesprek met en tussen de kinderen op gang te helpen. Het is er op gericht om het Evangelie en het leven van de kinderen samen te brengen. Door op een speelse manier om te gaan met het Evangelie ontstaat er contact en beleving.

Verwerkingen kunnen gesprekken zijn, gevolgd door een activiteit, een spel, een knutsel of een werkblad. Deze laatste elementen worden gevonden onder de knop Extra's.

Gesprek met de kinderen

Jezus zegt in deze lezing: “Vergeet niet dat alles voorbij gaat”. Hij geeft voorbeelden van wat er allemaal zal gebeuren. Gebouwen zullen verwoest worden, oorlogen en rampen zullen gebeuren. Eigenlijk zegt Jezus: zoals jullie nu leven, zal het niet altijd doorgaan. Er komt een tijd dat alles voorbij is.
Vraag aan de kinderen hoe dit bij hen overkomt. Jezus zegt wel: ‘Wees niet bang’, maar lukt dat de kinderen ook? Wat voor een gevoel hebben zij bij deze lezing?
Wat valt hen het meeste op?

Probeer het onheilspellende en dreigende in deze lezing om te buigen naar de gedachte dat alles zijn tijd kent. Er is bij alles wat we doen een tijd dat iets ophoudt en er weer iets anders begint. Dit is iets dat de kinderen uit het dagelijks leven kennen. De dag van gisteren is immers voorbij en komt niet meer terug.

Dit kan voor de kinderen beeldend worden gemaakt:
fotolijstje babyNeem een baby- of kindfoto van uzelf mee. Laat de foto zien. Vraag aan de kinderen of ze zien wie het kindje is. Op deze manier kunnen de kinderen zien dat dingen veranderen en voorbij gaan, maar dat u er nog steeds bent.

Laat de kinderen nog meer voorbeelden bedenken van dingen die veranderd zijn in hun leven (bijvoorbeeld een verhuizing, een oma die overleden is, een andere school, een huisdier dat kwam).
Stel de kinderen de vraag: Als er iets verandert in je leven, verdwijnt het dan helemaal?
Kunnen dingen ook voortleven in jou? Ook als je het niet kan zien?
Hoe kan dat dan? Weten de kinderen voorbeelden? Uiteraard is Jezus het grote voorbeeld hiervan. Als de kinderen hier niet zelf meekomen, kunt u dit nog aandragen.

Stel de kinderen voor om samen foto’s te gaan maken van dingen waarvan zij denken dat die allemaal gaan veranderen (zie Extra’s).

Artikelen in dit thema Drieëndertigste zondag door het jaar C