Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Drieëndertigste zondag door het jaar C

Alles gaat voorbij

Bijbel

Hier vind je een navertelling van de evangelielezing van deze zondag.
De andere lezingen uit het Oude en/of Nieuwe Testament worden vermeld.
De verwerkingen zijn gebaseerd op het Evangelie.

Navertelling Lucas 21,5-19

De evangelielezing van vandaag is Lucas 21,5-19. Voor de jongste kinderen kan de navertelling gebruikt worden, voor wat oudere kinderen is de vertaling uit b.v. het Evangelieboek voor Kinderen of de Bijbel in Gewone Taal ook heel goed te begrijpen.

Weet dat god voor je zal zorgen

lc215-19Jezus was in de buurt van de tempel. De mensen die bij Hem waren, bewonderden het prachtige gebouw, maar Jezus zei: ”Er komt een tijd dat deze tempel helemaal verwoest wordt.”
Ze vroegen Hem: “Meester, wanneer gebeurt dat?”
Maar Jezus zei tegen hen: ”Pas op. Er zullen mensen komen die zeggen dat zij de Messias zijn. Die moet je niet geloven. En als je hoort over oorlogen en rampen, laat de moed niet zakken, want dit moet allemaal gebeuren. Ze zullen jullie in de gevangenis werpen, omdat jullie mijn volgelingen zijn. Wees dan niet bang. Als je moet getuigen, zal Ik je wijze woorden geven. Niemand kan je dan nog veroordelen. Er komen moeilijke tijden. Mensen zullen je haten, omdat je bij Mij hoort. Ook al gebeuren al die akelige dingen, weet dan dat God voor je zal zorgen als je de weg blijft gaan die Ik je gewezen heb.”

Dit is het Woord van God
Kinderen: Wij danken God

(overgenomen uit kinderkatern, bijlage bij het Liturgiekatern In Uw Midden, 1e jaargang nr. 1, In Uw midden, Maastricht, 2013, blz.9)

Artikelen in dit thema Drieëndertigste zondag door het jaar C