Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

2e zondag van de Advent jaar A

Doe iets!

Welkom op de website Kinderwoorddienst! Deze site wil u van dienst zijn met voor elke zondag verschillende onderdelen om een kinderwoorddienst mee op te bouwen.
Klik op de rubriek-knoppen of op de tegels onder de inleiding om de uitwerkingen te zien. Veel plezier!

2 advent kleurVorige week zijn we op weg gegaan naar Kerstmis. Gelukkig zijn er mensen die de goede weg wijzen. Johannes is zo iemand. Hij is een profeet, en roept de mensen op om niet lui te zijn, maar iets te doen. Doe iets! Ga goed leven en ga mee op weg naar de Nieuwe Wereld! 

Niet iedereen begrijpt Johannes, maar toch zijn er mensen die mee willen gaan op de weg van God. Zij worden door Johannes gedoopt in de Jordaan. 
Maar Johannes wijst naar Jezus, om Hem gaat het.

Met de kinderen denken we na over het verhaal van Johannes, over iets of niets doen, en werken we verder aan de kijktafel in de kerk.

Onder de tegel: De kijktafel is af, ziet u bij kerstmorgen de complete opstelling van de kijktafel.

Voor elke zondag is er een coupletje van het kaarsengedichtje, voor bij het aansteken van de adventskaarsen. Het kan ook gezongen worden, op de wijs van Drieschuintamboers.

Een eenvoudig kaarsenliedje voor bij het aansteken van de adventskaarsen.

Het thema voor deze tweede zondag van de Advent komt op de wegwijzer.

De figuren op de kijktafel vertellen het hele verhaal. Deze zondag horen zij bij het thema Doe iets!

Als het allemaal uit de hand dreigt te lopen, is er dan iemand die iets doet? En anders...?

We dromen van een nieuwe wereld.
Wij bidden U: Wilt U ons helpen om iets te doen
dat uw Koninkrijk dichterbij brengt?

De lezingen van deze zondag zijn:

Evangelielezing: Matteüs 3,1-12

Eerste lezing OT: Jesaja 11,1-10
Tweede lezing NT: Romeinen 15,4-9

Bijna was de kinderwoorddienst ontaard in een grote chaos. Als er niemand had ingegrepen was er van de kinderwoorddienst niets terecht gekomen. Gelukkig dat iemand besloot om iets te doen!

Vandaag speelt het verhaal van Johannes zich af aan de rand van de woestijn, bij de rivier de Jordaan.

Johannes markeert de overgang naar Jezus’ volwassen leven. Hij vertelt ons dat het Koninkrijk van de hemel, de Nieuwe Wereld dichtbij is.

Er wordt in dit project geen aandacht geschonken aan Sint Nicolaas. Wilt u toch een link leggen, dan verwijzen we u naar Geloven Thuis.