Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Vierendertigste zondag door het jaar C, Christus, Koning van het heelal

Een koning die sterft aan het kruis

Welkom op de website Kinderwoorddienst! Deze site wil u van dienst zijn met voor elke zondag verschillende onderdelen om een kinderwoorddienst mee op te bouwen.
Klik op de rubriek-knoppen of op de tegels onder de inleiding om de uitwerkingen te zien. Veel plezier!

Christus Koning heet deze zondag. Bij een koning denken de kinderen al snel aan sprookjes en andere vertellingen. Koningen spreken tot de verbeelding. Meisjes spelen maar wat graag dat zij een prinsesje zijn met een kroontje op hun hoofd! Vandaag gaat het echter om een heel andere koning. Deze koning hangt aan het kruis. En boven zijn hoofd hangt een bordje: Jezus van Nazareth, koning van de joden. Soldaten hebben hem wel een kroon gegeven, maar ook die is anders: een doornenkroon.

christuskoning
In de Evangelielezing van vandaag horen we hoe samen met Jezus twee misdadigers gekruisigd werden. Wanneer Jezus spreekt over zijn Koninkrijk, begrijpt de ene dat wel, maar de andere het niet.

Met de kinderen denken we na over het koningschap van Jezus. Zijn kroon was anders dan die van onze koningen, en zijn Koninkrijk is een wereld waarin het leven goed is voor iedereen. Of je nu een kroon of een petje draagt.

In een hoek ligt een grote hoeveelheid hoeden, petten en helmen. Van wie zijn ze?

We horen dat Jezus Koning is, op een speciale manier. God wilt U ons helpen het verhaal goed te begrijpen?

De lezingen van deze zondag zijn:

Evangelielezing: Lucas 23,35-43

Eerste lezing OT: 2 Samuel 5,1-3

Tweede lezing NT: Kolossensen 1,12-20

Jezus droeg een kroon, maar geen mooie goude. Jezus is dan ook Koning op een heel andere manier.

Jezus als een koning die hangt aan een kruis. Een koning die laat zien hoe het zou moeten.

Alle hoeden en petten moeten zo snel mogelijk naar de andere kant van de ruimte. Maar ze kunnen alleen op het hoofd vervoerd worden.

In stilte bedenken de kinderen die bij Jezus als koning horen. Wie de hoed heeft, mag het opschrijven.

Drie verschillende kleurplaten, om te kleuren of als tekenvoorbeeld.

Twee manieren om eenvoudig een kroontje te maken: een diadeemkroon en een bordjeskroon.

Het is feest vandaag, daarom ligt er een kroon, maar niet zomaar een kroon.