Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Vierendertigste zondag door het jaar C, Christus, Koning van het heelal

Een koning die sterft aan het kruis

zondag 20 november 2022

Gebed

Het kindergebed heeft een relatie met de Evangelielezing. Het zorgt voor verstilling en maakt de bijeenkomst tot een echte woorddienst, die deel uit maakt van de viering in de kerk. Het gebed kan naar keuze gebeden worden aan het begin of einde van de kinderwoorddienst.  

Het Onze Vader zullen de kinderen meestal wanneer zij weer terug zijn naar de viering in de kerk met de andere kerkgangers meebidden. Daarom is het Onze Vader niet apart opgenomen. 

Gebed om het verhaal te begrijpen

Lieve God,
Onze ouders, opa’s en oma’s zitten nu
in de kerk te bidden.
En wij hier.
Hier is het stil en wij praten met U.
God, wij gaan een verhaal horen over uw Zoon Jezus;
horen dat Hij Koning is maar op een heel speciale manier.
Wij vragen U ons te helpen dat verhaal goed te begrijpen.
Dank U daarvoor, God.
Amen.

Artikelen in dit thema Vierendertigste zondag door het jaar C, Christus, Koning van het heelal