Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Vierendertigste zondag door het jaar C, Christus, Koning van het heelal

Een koning die sterft aan het kruis

zondag 20 november 2022

Verwerking

Een verwerking dient om het gesprek met en tussen de kinderen op gang te helpen. Het is er op gericht om het Evangelie en het leven van de kinderen samen te brengen. Door op een speelse manier om te gaan met het Evangelie ontstaat er contact en beleving.

Verwerkingen kunnen gesprekken zijn, gevolgd door een activiteit, een spel, een knutsel of een werkblad. Deze laatste elementen worden gevonden onder de knop Extra's.

Gesprek met de kinderen

Vertel de kinderen na het verhaal dat u er zo op terug komt, maar dat u ze eerst iets wil vragen. Neem vervolgens een hoed of een pet of een helm uit de stapel. Vraag de kinderen hun hand op te steken wanneer zij weten bij wie die hoed, pet of helm hoort.
Zorg voor bijvoorbeeld een (speelgoed) brandweerhelm, een voetbalpetje, een riddelhelm. Verzin zonodig een verhaaltje bij een muts of hoed (de ijsmuts van vader, toen hij de elfstedentocht reed, de zonnehoed van moeder die ze altijd meeneemt op vakantie).

Pak tot slot een kroon, zoals een koning die draagt. Die hoort bij het verhaal over Jezus van zojuist. Jezus die Koning is maar op een heel andere manier! Jezus woonde niet in een paleis, Hij had geen prachtige mantel, geen bedienden, geen soldaten. En toch was Hij koning. Een Koning met een heel andere kroon.
Vraag of ze nog weten hoe dat zo is gekomen? Laat de kinderen vertellen of vul zelf aan:
jezus-met-doornenkroonWat Jezus deed en wat Hij mensen vertelde, daar waren veel mensen blij om en noemden Hem Koning. Het verhaal dat Jezus vertelde ging over God in de hemel. Het ging over liefde en vrede tussen de mensen; over zijn Koninkrijk, een wereld waarin het beter zou zijn.
Andere mensen werden echter heel boos. Zij wilden dat niet horen. Zij waren de baas in het land. De mensen moesten naar hen luisteren. En niet naar deze Jezus. Zo kwam Jezus aan het kruis te hangen...
Vraag de kinderen of Jezus daar ook nog een kroon droeg? Misschien weten ze dat Hij daar een doornkroon droeg.

Speel aan het eind van het gesprek nog een spelletje met de hoeden, of denk met de kinderen na over wat voor koning Jezus is.
U kunt ook een koningskroon gaan knutselen. (zie hiervoor bij Extra's)

Artikelen in dit thema Vierendertigste zondag door het jaar C, Christus, Koning van het heelal