Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

De lezingen van deze zondag zijn: 

Evangelie-lezing: 
Matteüs 17,1-9

Psalm 33

Eerste lezing OT: Genesis 12,1-4a

Tweede lezing NT: Timoteüs 1,8b-10

De  Psalm van deze zondag is Psalm 33.
Wilt u een navertelling van de evangelielezing van vandaag, kijk dan bij de 2e zondag van de veertigdagentijd jaar A 2017. U vindt deze navertelling via de link, of door in de bovenbalk op de knop zondagen te drukken en daar jaar A te selecteren.

Voor de jongste kinderen kan ook alleen het Psalmliedje Barmhartig is de Heer, dat u vindt bij de Extra's, gebruikt worden. 
Voor wat oudere kinderen is de vertaling van Psalm 33 uit de Bijbel in Gewone Taal goed te begrijpen, maar langer dan de antwoordpsalm in de liturgie. Daarom is gekozen voor een vertaling van Marjet de Jong en een tweede vertaling uit Psalmen voor Nu. Deze laatste kunt u laten horen en zien.

Psalm 33

Zing voor God, want kijk om je heen,
aan alles merk je zijn trouw!
De hemel, de aarde, ze zijn vól kracht,
ze wentelen rond in zijn liefde.
Op vaste tijden is het eb en vloed,
waar het water blijft, is een wonder.
In de ruimtenevelen zie je zijn adem,   
als je naar sterren kijkt, voel je je klein.
Maar hij ziet ons ook, onze Maker,
alle harten heeft hij geboetseerd.
Hij begrijpt onze daden, ons denken
en niemand is hem te slim af.
Vertrouw maar op hem, onze helper.
Van uw liefde, God, leef ik, niets anders!  

Marjet de Jong


Zing, als God je lief is - Psalm 33 uit Psalmen voor Nu