Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

De lezingen van deze zondag zijn:

Evangelielezing: Matteüs 17,1-9

Eerste lezing OT: 1 Samuël 16, 6-7,10-13a
Tweede lezing NT: Efeziërs 5,8-14

De evangelielezing van vandaag is Matteüs 17,1-9. Voor de jongste kinderen kan de navertelling gebruikt worden, voor wat oudere kinderen is de vertaling uit b.v. het Evangelieboek voor kinderen of de Bijbel in Gewone Taal ook heel goed te begrijpen.
De navertelling van Marie-Hélène Delval en Ulisis Wensell is overgenomen uit: Schitterende Bijbelverhalen om voor te lezen, Adveniat, Baarn, 2014, blz. 130-131

Als de zon

verandering schitterende bijbelverhalen img 9682

Veel hogepriesters en Schriftgeleerden waren ongerust over Jezus en boos op Hem omdat Hij over God praatte zoals nog nooit iemand had gedaan, en omdat zoveel mensen naar Hem kwamen luisteren.
Jezus zei tot zijn leerlingen: ”Binnenkort gaan we naar Jeruzalem. Daar zal Ik moeten lijden en sterven en zal Ik verrijzen op de derde dag.” Maar zijn leerlingen begrepen niet wat Hij bedoelde.
Op een dag nam Jezus drie leerlingen met Zich mee naar een hoge berg, Petrus, Jacobus en Johannes.
Op de berg werd zijn gezicht zo licht als de zon en zijn kleren werden stralend wit. Uit de hemel kwam een stem: ’’Dit is mijn Zoon, die Ik liefheb. Luister naar Hem!” De leerlingen van Jezus vielen van schrik op de grond. Maar Jezus kwam bij hen staan en zei: ”Sta op, wees niet bang!”
Terwijl ze de berg afliepen, zei Jezus tegen hen: ”Vertel niemand wat jullie hier hebben gezien, voordat Ik uit de doden ben opgestaan.”

Dit is het Woord van God
Kinderen: Wij danken God