Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

2e zondag van de Veertigdagentijd jaar A

Heb jij een topervaring?

Met elkaar gaan we deze Veertigdagentijd op weg naar het Licht dat het duister overwint. In de verhalen die we deze periode horen leven we toe naar dat Licht dat in de paasnacht in onze kerken ontstoken zal worden. Samen maken we een kaars  met symbolen uit de verhalen om aan dat Licht te ontsteken.

transfiguratie koderHebben de kinderen wel eens iets meegemaakt waar ze heel trots op waren of heel blij van werden? Een ervaring die heel bijzonder voor ze was? Gingen ze toen ook een beetje stralen?

Jezus gaat deze zondag de berg op en gaat daar stralen omdat Hij heel dicht bij God is. Hij verandert ervan.
Er vindt boven op de berg ook een ontmoeting plaats met Mozes en Elia, twee grote namen uit de geschiedenis van God met mensen. De leerlingen Petrus, Jacobus en Johannes zijn daar getuigen van. Zij zijn zo onder de indruk dat ze zelfs niet meer weg willen van de berg.
In alle opzichten voor iedereen die daar aanwezig was een topervaring!

Met de kinderen denken we vanmorgen na over wat eigenlijk ervaringen zo bijzonder maken, en wat ze kunnen doen om deze nooit te vergeten. 

 

Elke week wordt de paaskaars verder versierd, zodat hij met Pasen klaar is.

Wie niet met was aan de slag wil, kan ook papieren kaarsen versieren met de sjablonen.

Op de wijs van 'Ga je mee...' is er voor elke zondag een nieuw coupletje.

Weten de kinderen wat een topervaring is?

De lezingen van deze zondag zijn:

Evangelielezing: Matteüs 17,1-9
Eerste lezing OT: 1 Samuël 16, 6-7,10-13a
Tweede lezing NT: Efeziërs 5,8-14

Laat ons stil staan bij de topervaringen in ons leven,
dat wij blij zijn met het goede leven dat we hier hebben.

Topervaringen wil je vasthouden. Symbolen helpen daarbij.

Afbeeldingen van het symbool van deze zondag: een medaille.

Door deze ervaring wordt duidelijk dat niet het lijden, maar de verheerlijking het einddoel is van Jezus' leven.

Lukt het de kinderen om met de beschikbare materialen een berg te bouwen, die hoog is en niet omvalt?