Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

2e zondag van de Veertigdagentijd jaar A 2023

Heb jij een topervaring?

Met elkaar gaan we deze Veertigdagentijd op weg naar het Licht dat het duister overwint. In de verhalen die we deze periode horen leven we toe naar dat Licht dat in de paasnacht in onze kerken ontstoken zal worden. Samen maken we een kaars  met symbolen uit de verhalen om aan dat Licht te ontsteken.

transfiguratie koderHebben de kinderen wel eens iets meegemaakt waar ze heel trots op waren of heel blij van werden? Een ervaring die heel bijzonder voor ze was? Gingen ze toen ook een beetje stralen?

Jezus gaat deze zondag de berg op en gaat daar stralen omdat Hij heel dicht bij God is. Hij verandert ervan.
Er vindt boven op de berg ook een ontmoeting plaats met Mozes en Elia, twee grote namen uit de geschiedenis van God met mensen. De leerlingen Petrus, Jacobus en Johannes zijn daar getuigen van. Zij zijn zo onder de indruk dat ze zelfs niet meer weg willen van de berg.
In alle opzichten voor iedereen die daar aanwezig was een topervaring!

Met de kinderen denken we vanmorgen na over wat eigenlijk ervaringen zo bijzonder maken, en wat ze kunnen doen om deze nooit te vergeten. 

Voor de jongere kinderen is er weer een verhaal van Kleine Uil wordt wijs, waarin Joes en Mara in de toren bij Kleine Uil een topervaring hebben.