Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Door deze ervaring wordt duidelijk dat niet het lijden, maar de verheerlijking het einddoel is van Jezus' leven.

In de Veertigdagentijd lezen we de hoogtepunten uit het openbare optreden van Jezus. De topervaring van vandaag volgt op de eerste lijdensaankondiging van Jezus. Zo wordt duidelijk dat niet het lijden, maar de verheerlijking het einddoel is. Deze gebeurtenis uit het leven van Jezus staat bekend als de Transfiguratie. Jezus uiterlijk (figura) werd erdoor veranderd. Hij ging ervan stralen. 

Mozes en Elia
transfiguratie glas in loodMozes en Elia kennen de nodige overeenkomsten. Ze worden gezien als de twee grootste profeten van Israël en fungeren als getuigen dat Jezus de dienaar van God is. Ook zijn er diverse overeenkomsten met Jezus zelf aan te wijzen. Dit alles benadrukt voor de leerlingen wie Jezus is. Zij realiseren zich daarmee dat God al zijn beloften wil vervullen. Jezus heeft een drievoudige opdracht om ‘gezalfde, veelgeliefde en dienaar te zijn.’ De leerlingen worden hiervan doordrongen en beseffen dat dat ook veel van hen vraagt. Zij zullen zichzelf moeten verloochenen, hun kruis opnemen en Hem volgen. Maar Jezus bemoedigt hen: "Sta op en wees niet bang!"

Wellicht kent u de opmerking bij een lege plek aan de eettafel, dat deze bestemd is voor Elia. In de Joodse traditie wordt Elia een rol in de messiaanse bevrijding toebedeeld. Na zijn hemelvaart is er ook een wederkomst van Elia. Bij de viering van Pesach, het Joodse paasfeest, wordt er rekening meegehouden dat hij als gast aan tafel kan verschijnen.
Wanneer Elia wederkomt, breekt de eindtijd aan.