Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

2e zondag van de Veertigdagentijd jaar A 2017

Heb jij een topervaring?

Verwerking

Een verwerking dient om het gesprek met en tussen de kinderen op gang te helpen. Het is er op gericht om het Evangelie en het leven van de kinderen samen te brengen. Door op een speelse manier om te gaan met het Evangelie ontstaat er contact en beleving.

Verwerkingen kunnen gesprekken zijn, gevolgd door een activiteit, een spel, een knutsel of een werkblad. Deze laatste elementen worden gevonden onder de knop Extra's.

Gesprek met de kinderen

Vraag de kinderen naar een aantal topervaringen. Op welke gebeurtenis zijn ze heel trots of met welke ervaring zijn ze heel blij. Wanneer ‘straalden’ zij van geluk? Schrijf deze ervaringen op een flap-over. Zorg dat iedereen aan bod komt.

prijs en bekerMaak dan een rondje langs de kinderen en vraag hen: ’Waarom heb je dit genoemd, waarom was dit zo bijzonder? Hoe vaak denk je er aan terug? Hoe snel was het voorbij? Wat doet het met jou als je eraan terugdenkt?’
Een fijne ervaring leidt tot een mooie herinnering. Vaak wil je die herinnering vasthouden. Het helpt dan om iets te maken of te vinden wat je doet herinneren aan zo’n ervaring. Dit noemen we een symbool. In de kerk hebben we heel veel van die symbolen. Vraag de kinderen of ze er een aantal weten. Als dit niet lukt, help ze dan op weg. (bijvoorbeeld: het kruis, als herinnering aan de dood van Jezus, de hostie als herinnering aan het laatste avondmaal, paaskaars als symbool van het licht van Christus en de opstanding). Hebben kinderen een symbool bij hun eigen ervaring? (Bijvoorbeeld een beker die gewonnen is bij een wedstrijd, een foto, een cadeautje dat bij zo’n moment gekregen is).

Jezus ging met Petrus, Jacobus en Johannes een berg op. Waarom zou Hij dat nou gedaan hebben? Vraag de kinderen of zij wel eens een berg of een hele hoge toren zijn opgeklommen. Ziet alles er dan nog hetzelfde uit?
Jezus ging de berg op om dichter bij God te zijn. Daarom straalde Hij zo. Het was voor hem een echte topervaring. Dat zagen Petrus, Jacobus en Johannes ook, want Jezus straalde als de zon. Jezus wil ze dit laten meemaken, voordat Hij dood zal gaan. De leerlingen moeten nog weer naar beneden en aan het werk. Er is nog heel veel te doen.

stenenMet deze ervaring in hun geheugen kunnen zij heel gemotiveerd aan het werk. Misschien hebben zij wel iets meegenomen van die plek, een steentje bijvoorbeeld, als herinnering of symbool aan die topervaring. Dat helpt immers om de ervaring ‘vast te houden.’

Laat de kinderen uit het mandje een steen of een mooie kraal uitzoeken. Deze steen of kraal zal een symbool zijn voor alle topervaringen die nog gaan komen. Ze mogen de steen of kraal houden en mee naar huis nemen.

Artikelen in dit thema 2e zondag van de Veertigdagentijd jaar A 2017