Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

3e zondag van de Veertigdagentijd jaar A 2020

Wees niet koppig! Psalm 95

Welkom op Kinderwoorddienst! Deze site wil u van dienst zijn met voor elke zondag verschillende onderdelen om een kinderwoorddienst mee op te bouwen.
Klik op de rubriek-knoppen of op de tegels onder de inleiding om de uitwerkingen te zien. Veel plezier!

Project voor de Veertigdagentijd: De Psalmendichter - Liederen voor God

De Psalmen zijn de meest gelezen teksten uit de Bijbel. Toch komen ze in de kinderwoorddienst nooit aan de orde. 
Het mooie van Psalmen is dat ze tijdloos zijn en gaan over de dingen in het leven. Dit geeft handvatten om te spreken over ervaringen van kinderen zelf, want de Psalmen rijken ons thema’s aan die in onze eigen levens spelen.juichen De Psalmen zijn poëtisch en muzikaal en spelen in het dagelijks gebed een grote rol. De rijkdom die wij in de loop der eeuwen middels de Psalmen ontvangen hebben vinden wij nog terug in onze liturgie. 

In dit project willen we kinderen middels een Psalmendichter kennis laten maken met een aantal van de bekende psalmen die we in 40 dagentijd lezen.  

Juichen als je iemand geweldig vindt gebeurt gemakkelijk en spontaan. Zeker als er naast jou ook al mensen staan te jubelen. Toch juichen we niet zo gemakkelijk voor God. In Psalm 95 gebeurt dat wel. Zonder terughoudendheid wordt God gesprezen. We worden zelfs opgeroepen niet halsstarrig of koppig te zijn maar te luisteren naar zijn stem en zijn grootsheid toe te juichen. Durven de kinderen dat: fan van God zijn?