Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Zesde zondag door het jaar A

Regels

Welkom op de website Kinderwoorddienst! Deze site wil u van dienst zijn met voor elke zondag verschillende onderdelen om een kinderwoorddienst mee op te bouwen.
Klik op de rubriek-knoppen of op de tegels onder de inleiding om de uitwerkingen te zien. Veel plezier!

er zijn regels

Regels, regels, regels. We moeten er ons aan houden, maar stiekem vinden we een regel soms ook heel vervelend.
Jezus spreekt vandaag met de leerlingen over de Joodse regels. Hij is een nieuw soort leraar, waarvan de mensen verwachten dat Hij de regels misschien wel af wil schaffen. Niets is minder waar. Jezus is gekomen om de regels te vervullen: Hij hoopt aan iedereen uit te leggen waarom die regels er eigenlijk zijn. Ze hebben als doel om je dichter bij Gods Koninkrijk te brengen. 

Met de kinderen denken we vandaag na over regels. Hebben we binnen de kinderwoorddienst ook regels? En hoe zou het gaan als we geen regels hadden. Zou dat niet veel fijner zijn? We gaan het zien!

Een open schrift op tafel, dat vraagt om het te vullen.
Maar waarmee?

De lezingen van deze zondag zijn:

Evangelielezing: Matteüs 5,17-37 of Matteüs 5,20-22a+27-28+33-34a+37

Eerste lezing OT: Sirach 15,16-20
Tweede lezing NT: 1 Korintiërs 2,6-10

Leer ons te luisteren
naar de regels die U ons leert,
zelfs al begrijpen wij die niet altijd.

Hebben we in de kinderwoorddienst ook regels?
Welke dan, en waarvoor eigenlijk?

Speel het doorfluister spelletje met zinnen over regels. Best ingewikkeld!

Jezus dringt aan op het navolgen van de regels uit de Tora. Hij is niet gekomen om ze op te heffen, maar om ze te vervullen.

Wat zou er gebeuren als er geen regels zouden zijn?

Een woordzoeker bij de lezing van vandaag.