Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Zesde zondag door het jaar A

Regels

Bijbel

Hier vind je een navertelling van de evangelielezing van deze zondag.
De andere lezingen uit het Oude en/of Nieuwe Testament worden vermeld.
De verwerkingen zijn gebaseerd op het Evangelie.

Navertelling Matteüs 5,17-37

De evangelielezing van vandaag is Matteüs 5,17-37 Voor de jongste kinderen kan de na vertelling van het eerste gedeelte gebruikt worden, voor wat oudere kinderen is de vertaling uit b.v. het Evangelieboek voor kinderen of de Bijbel in Gewone Taal ook heel goed te begrijpen.

Regels
Jezus gaat verder met zijn toespraak op de berg. Hij heeft al veel belangrijke dingen gezegd. Maar Hij gaat nog verder.
jezus en de wetHij zegt: “Ik ben niet naar de aarde gekomen om de Bijbel van de Joden weg te gooien. De regels van Mozes, de tien geboden, die gelden nog steeds, ook voor ons. Er zijn mensen die die regels af willen schaffen, en ook tegen anderen zeggen dat ze best zonder die regels kunnen. Die mensen kunnen niet meedoen met de Nieuwe Wereld van God.
Maar leef je wél volgens die regels en probeer je die regels aan andere mensen te leren dan kom je zéker in de hemel.
Wees daarom zo eerlijk en goed mogelijk, luister naar de regels, en doe wat God je vraagt, anders doe je helemaal niet mee met Gods Nieuwe Wereld.”

In de Joodse regels staat dat je niemand mag doden, maar Jezus waarschuwt de leerlingen: “Dat is niet het enige! Jullie moeten ook proberen rustig te blijven, niet boos te schreeuwen, en jullie mogen geen gemene dingen zeggen tegen andere mensen.” De leerlingen knikken. Dat begrijpen ze wel.
“Als je wel ruzie met iemand gemaakt hebt", gaat Jezus verder “dan kun je niet zomaar voor God verschijnen. Je moet het eerst goed gaan maken en dan kun je weer naar de kerk gaan en tot God bidden.” De leerlingen denken even na. Ze hebben  natuurlijk ook wel eens ruzie met iemand gemaakt...

Jezus was nog niet klaar met zijn toespraak. “Jullie zien vast wel eens iets slechts. Iets dat jou weghaalt bij God. Daar moet je dan niet meer naar kijken. Houd op met dingen doen die niet goed zijn. Anders gaat het de verkeerde kant met je op!”
De leerlingen zuchten eens diep. Het is een moeilijke toespraak.

Dit is het Woord van God
Kinderen: Wij danken God

Artikelen in dit thema Zesde zondag door het jaar A