Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Zesde zondag door het jaar A

Regels

zondag 12 februari 2023

Verwerking

Een verwerking dient om het gesprek met en tussen de kinderen op gang te helpen. Het is er op gericht om het Evangelie en het leven van de kinderen samen te brengen. Door op een speelse manier om te gaan met het Evangelie ontstaat er contact en beleving.

Verwerkingen kunnen gesprekken zijn, gevolgd door een activiteit, een spel, een knutsel of een werkblad. Deze laatste elementen worden gevonden onder de knop Extra's.

Leven volgens de regels

Voor deze bijeenkomst heeft u nodig:
• Flappen/grote vellen papier
• dikke stiften
• pennen
• leeg schrift (dit ligt bij de kaars)

wij luisteren naar elkaarU gaat met de kinderen een aantal regels bedenken die zij als kinderwoorddienstgroep hebben. Regels zijn de afspraken die je met elkaar gemaakt hebt. Zo doen we het samen, want dat is prettig voor iedereen.
U kunt van tevoren zelf een lijstje maken. (kaars aan, even stil zijn, naar elkaar luisteren, elkaar uit laten praten, elkaar helpen etc.)
Schrijf deze regels op een groot vel papier of een flap-overvel.
Praat met de kinderen door over wanneer de regels nodig zijn. Kennen de kinderen een situatie dat je echt niet zonder deze regels kan?

Als alle regels op papier staan, gaat u er met de kinderen dieper op in.
• Dit kunt u doen door de kinderen te vragen om een tekening te laten maken van de regels. Welke kiezen ze, en waarom?
• Dit kan door de kinderen d.m.v. een korte sketch de regels te laten uitbeelden. Kunnen ze ook laten zien wat ze van zo'n regel vinden?
• Dit kan door alle regels met elkaar hardop uit te spreken. U laat de kinderen bij elkaar in het midden staan. Na het uitspreken kunnen de kinderen kiezen of ze het een goed regel vinden (rechts gaan staan) of geen goede regel (links gaan staan). Vraag naar het waarom van hun keuze.

Als afsluiting schrijft u de regels in het schrift dat naast de kaars ligt. Misschien komt er in de loop van de tijd nog wel eens een afspraak bij...

Deze keer sluit u af met het bidden van het Onze Vader. Jezus gaf ons regels, maar ook woorden om mee te bidden. Over het Onze Vader hebben we afspraken gemaakt: zo bidden we allemaal hetzelfde. Eigenlijk ook een regel.
Het is een mooie gelegenheid om de tekst van het Onze Vader nog eens samen te oefenen.

Onze Vader,
die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Amen

Artikelen in dit thema Zesde zondag door het jaar A