Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

6e zondag van de Veertigdagentijd, Palmzondag jaar A 2020

Help! Psalm 22

zondag 5 april 2020

Bijbel

Hier vind je een navertelling van de evangelielezing van deze zondag.
De andere lezingen uit het Oude en/of Nieuwe Testament worden vermeld.
De verwerkingen zijn gebaseerd op het Evangelie.

Navertelling Psalm 22

De  Psalm van deze zondag is Psalm 22.
Wilt u een navertelling van de evangelielezing van vandaag, kijk dan bij de 6e zondag van de veertigdagentijd jaar A 2017. U vindt deze navertelling via de link, of door in de bovenbalk op de knop zondagen te drukken en daar jaar A te selecteren.

Voor de jongste kinderen kan ook alleen het Psalmliedje Help!, dat u vindt bij de Extra's, gebruikt worden. 
Voor wat oudere kinderen is de vertaling van Psalm 22 uit de Bijbel in Gewone Taal goed te begrijpen. U vindt hier een aantal nageschreven psalmen. Er is gekozen voor een vertaling van Marjet de Jongeen tweede vertaling uit Luister je God? en een derde mogelijkheid voor oudere kinderen is te luisteren naar Psalm 22 uit Psalmen voor nu.

Psalm 22

Mijn God, laat me niet in de steek!
Waarom hoort U mij niet huilen?
Dag en nacht roep ik om hulp,
maar U antwoordt niet, U bent stil.
Mijn voorouders konden op U bouwen,
en ik dan? Ben ik soms een worm?
Iedereen ziet mij kruipen en lijden
maar ze lachen en wuiven me weg.
Ze bespotten zelfs U, God, ze vinden
dat U mij maar redden moet.
Ik loof U al heel mijn leven,psalm 22
U was er al vóór mijn geboorte,
U legde me aan mijn moeders borst,
en nu vind ik U niet meer.
Vijanden staan om me heen
te brullen als een groep stieren.
Ik ben uitgedroogd, vermagerd,
je kan al mijn botten tellen.
Zij lachen, ze jatten mijn kleren.
Heer, help me toch met uw kracht,
red me van die pesters, laat U zien!
Ik zal eeuwig uw naam bezingen
tegen al wie het maar wil horen:
De Heer liet me niet in steek
toen ik veracht werd en vernederd!
Laat mij niet voor gek staan met mijn geloof.
Dat alle mensen die God zoeken, U vinden.    
Dat alle mensen op aarde voor Hem buigen
en Hem dienen, de koning van alles!
    
Marjet de Jong

Naar Psalm 22

Waarom heb Je mij 
in de steek gelaten, God,
en niet geantwoord 
toen ik Je riep? 

Waar was Je 
toen ik Je nodig had 
en door alles en iedereen 
werd uitgelachen? 

Want vanaf mijn geboorte 
ben Jij toch mijn God! 
Waarom blijf Je juist nu 
dan zo ver weg? 

Ik reken op Je! 
Haast Je alsjeblieft! 
Overal zal ik je naam 
met eerbied uitspreken. 

Uit: Erwin Roosen, Luister Je, God? Vijftig psalmen voor kinderen en jonge tieners, Averbode 2007

Psalm 22 Als God iets doet

 
 

Artikelen in dit thema 6e zondag van de Veertigdagentijd, Palmzondag jaar A 2020