Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

6e zondag van de Veertigdagentijd, Palmzondag jaar A 2023

Wie is jouw held?

Bijbel

Hier vind je een navertelling van de evangelielezing van deze zondag.
De andere lezingen uit het Oude en/of Nieuwe Testament worden vermeld.
De verwerkingen zijn gebaseerd op het Evangelie.

Navertelling Matteus 21,1-11

Op Palmzondag lezen we aan het begin van de viering het verhaal van de ‘Intocht in Jeruzalem’. Later lezen we een groot deel van het lijdensverhaal. In deze kinderwoorddienstbijdrage gaan we van de eerste evangelielezing uit. Voor de jongste kinderen kan de navertelling gebruikt worden, voor wat oudere kinderen is de vertaling uit b.v. het Evangelieboek voor kinderen of de Bijbel in Gewone Taal ook heel goed te begrijpen.

De Navertelling van Marie-Hélène Delval en Ulisis Wensell is overgenomen uit: Schitterende Bijbelverhalen om voor te lezen, Adveniat, Baarn, 2014, blz. 134

Op een ezel

intocht schitterende bijbelverhalenJezus reisde terug naar Jeruzalem.
Aankomen op de Olijfberg, zei Hij tegen zijn leerlingen:
“Bij de ingang van de stad staat een ezeltje.
Maak het los en breng het bij mij.”
De leerlingen haalden het ezeltje op, en legden hun mantels op zijn rug.
Jezus ging erop zitten.
Zo reed Hij de stad in.
intocht 2 schitterende bijbelverhalenDe mensen langs de weg zwaaiden blij met groene takken
en legden hun mantels op de weg.
Ze liepen in een stoet achter Jezus aan en riepen:
“Hosanna! Eer aan God!
Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer.”

Dit is het Woord van God
Kinderen: Wij danken God

Artikelen in dit thema 6e zondag van de Veertigdagentijd, Palmzondag jaar A 2023