Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

6e zondag van de Veertigdagentijd, Palmzondag jaar A 2023

Wie is jouw held?

Achtergrond

Hier is informatie te vinden over de context van de lezing of de plaats en tijd in het kerkelijk jaar. Ook kan hier informatie over feesten, personen, gedenkdagen en gebruiken gevonden worden. 

Palmzondag

palmzondag glas in loodOp Palmzondag maken we de overgang naar de Goede Week. We beginnen met het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem. Alle mensen staan enthousiast te zwaaien met palmtakjes. Ze roepen Jezus toe: ‘Hosanna, Zoon van David.’ Helaas duurt dit enthousiasme van de menigte niet lang. Slechts een paar dagen laten zullen ze roepen: ‘Kruisigt Hem’. In de liturgie van Palmzondag vieren we deze omslag. Na de vreugde van de intocht lezen we verder in Matteüs het lijdensverhaal, tot en met de dood van Jezus en zijn graflegging. Later in de week, op Goede Vrijdag, zullen we dit lijdensverhaal nogmaals lezen, maar dan zoals de evangelist Johannes het optekent.

Palmtakjes
De palmtakjes die we deze zondag zegenen worden traditioneel thuis achter een kruisbeeld gestoken en vlak voor Aswoensdag weer meegenomen naar de kerk. Ze zijn dan helemaal verdord. Ze worden verbrand en wij worden met de as van deze verdorde palmtakjes getekend en bemoedigd om de Veertigdagentijd goed te beginnen.

Hosanna
hosanna700De kreet 'Hosanna' is een liturgische uitroep. In het Nieuwe Testament komen we hem tegen bij de vier evangelisten als ze Jezus verwelkomen wanneer Hij Jeruzalem binnentrekt op een ezeltje, zoals we ook vandaag bij Matteüs lezen. Het is een kreet van enthousiasme. In het Oude Testament vinden we de uitroep niet. Wat het Hebreeuwse woord precies betekent weet men niet. Er wordt wel gedacht dat het eigenlijk twee woorden zijn, die iets betekenen als ‘Help nu!’ Maar zo wordt het niet gebruikt als men Jezus toejuicht. Hosanna is dus in de loop der tijd van betekenis veranderd.
In de liturgie komt de term voor in het ‘Heilig Heilig Heilig’, dat we bidden in het eucharistisch gebed.

We hebben ook een spreekwoord met de term Hosanna erin.
Vandaag Hosanna! Morgen Kruisigt Hem!
Dit gezegde waarschuwt voor de grillen van mensen. Je kan vandaag populair zijn, terwijl mensen je korte tijd later weer afbranden.

Zoon van David
In het Evangelie van Matteüs speelt de titel ‘Zoon van David’ een belangrijke rol. Als in de eerste regel van dit Evangelie(1,1) wordt Jezus zo genoemd. Ook in wonderverhalen wordt Jezus met deze titel aangesproken.
De geslachtslijsten in Lucas en Matteüs laten zien dat Jezus van David afstamt.
Er is echter ook een politieke betekenis. Een deel van het Joodse volk verwachtte in de tijd van Jezus dat er een afstammeling van David zou komen die het oorspronkelijke rijk van Israël zou herstellen. De titel sluit dan aan bij de politieke betekenis van een Messias.

 

 

Artikelen in dit thema 6e zondag van de Veertigdagentijd, Palmzondag jaar A 2023