Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

6e zondag van de Veertigdagentijd, Palmzondag jaar A

Wie is jouw held?

Met elkaar gaan we deze Veertigdagentijd op weg naar het Licht dat het duister overwint. In de verhalen die we deze periode horen leven we toe naar dat Licht dat in de paasnacht in onze kerken ontstoken zal worden. Samen maken we een kaars met symbolen uit de verhalen om aan dat Licht te ontsteken.

Met Palmzondag begint de Goede Week. Aan het begin van de liturgie vieren we nog de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem. Maar het feest is snel over. De stemming slaat ook tijdens de Palmzondagviering totaal om wanneer we het verhaal van Jezus' lijden lezen.
In de kinderwoorddienst maken we deze omslag niet, maar verdiepen we ons in het verschijnsel heldenverering.

palmzondag

De kinderen hebben vast iemand die ze bewonderen, waar ze op zouden willen lijken. Ze zijn fan van iemand, een sproter, een popster of misschien wel van Jezus.
Zo keken de mensen tijdens de intocht in Jeruzalem ook naar Jezus: Hij was hun held en ze juichten Hem toe! 

Elke week wordt de paaskaars verder versierd, zodat hij met Pasen klaar is.

Wie niet met was aan de slag wil, kan ook papieren kaarsen versieren met de sjablonen.

Op de wijs van 'Ga je mee...' is er voor elke zondag een nieuw coupletje.

Wij zouden Jezus binnengehaald hebben in Jeruzalem met toeters en vlaggetjes, toen trokken de mensen gewoon takken van de bomen en gingen ermee staan zwaaien.

De lezingen van deze zondag zijn:

Evangelielezing bij de intocht: Matteus 21,1-11

Evangelielezing:
Matteus 26,14-27,66
Eerste lezing OT:
Jesaja 50,4-7
Tweede lezing NT: Fillipenzen 2,6-11

We bidden dat er fantastische mensen zijn
die een voorbeeld voor ons kunnen en willen zijn

Afbeeldingen van het symbool van deze zondag: een lijstje met een kroon erop.

Op Palmzondag maken we de overgang naar de Goede Week. Tijdens de intocht in Jeruzalem zwaaien mensen enthousiast met palmtakken, een paar dagen later klinkt het 'Kruisigt Hem!'.

Als je op Palmzondag met je palmpasenstok in je handen staat, dan heb je eigenlijk de hele Goede Week in je handen.

De mensen in Jeruzalem waren fan van Jezus.
Ze zwaaiden met takken en juichten Hem toe.

Door het fanblad in te vullen, komen de kinderen er achter wat het betekent om een fan te zijn.