Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Derde zondag van Pasen jaar A

Emmausgangers

Achtergrond

Hier is informatie te vinden over de context van de lezing of de plaats en tijd in het kerkelijk jaar. Ook kan hier informatie over feesten, personen, gedenkdagen en gebruiken gevonden worden. 

Ruimte voor fantasie

emmausgangersBij het delen van het brood herkennen de leerlingen Jezus. Dan gaan ze terug naar Jeruzalem.
De twee leerlingen vertrekken vanuit Jeruzalem. Daar is Jezus gekruisigd en opgestaan. Vandaar gaan ze naar Emmaüs, tien kilometer wandelen. Ze gaan weer naar huis, teleurgesteld, bang en verdrietig. Ze hebben het opgegeven. Onderweg bespreken ze met elkaar wat er in Jeruzalem is gebeurd en wat het met hen doet. Het heeft hen diep geraakt.

Plotseling verschijnt er een onbekende, die met hen mee gaat. Zij kunnen niet geloven dat deze man niet weet wat er pasgeleden in Jeruzalem gebeurd is. Ze vertellen het de vreemdeling. Hun beleving, hun wanhoop en teleurstelling. Hier herkennen de leerlingen Jezus nog niet. Wij, als lezer, krijgen wel mee dat dit Jezus zelf is.

We zijn getuige van een gesprek tussen Jezus en de twee leerlingen. Hij stelt vragen en neemt alle tijd om te luisteren. Het verhaal gaat over het profetische optreden van Jezus, over wat hij gezegd en gedaan heeft en over de hoop die hij wekte in de harten van mensen. Maar de hoop werd wreed de kop in gedrukt. Het verhaal van het lege graf heeft de verwarring alleen maar groter gemaakt. Wanneer de leerlingen hun verhaal hebben gedaan, begint het onderricht van Jezus: ‘Kennen jullie de Schriften niet’? Die laten zien dat het lijden geen eindpunt is maar een doorgang. Het moest blijkbaar zo gebeuren, het is niet anders, maar het leven gaat door. Van zo'n eind lopen krijg je best trek. Als ze in Emmaüs aankomen, gaan ze samen aan tafel, zoals ze zovaak met Jezus aan tefel hebben gezeten, die laatste avond nog. Door het gebaar van zegenen, breken en delen van het brood worden de ogen van de leerlingen geopend: het is de Heer!
Op het moment dat zij dit inzien, verdwijnt hij weer uit hun ogen. Hij was er, dat weten ze zeker, en toch ... het is anders dan vroeger. Hij is op een andere manier aanwezig, in verhalen en herinneringen, daar waar ze samen delen en naar elkaar luisteren.
De twee leerlingen kijken elkaar aan en keren dan resoluut om: terug naar Jeruzalem, met Jezus in hun hart. Ze willen hun verhaal delen met de andere leerlingen!

Artikelen in dit thema Derde zondag van Pasen jaar A