Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Derde zondag van Pasen jaar A

Emmausgangers

Opening

De kinderwoorddienst gaat beginnen. Hier is informatie te vinden over de aankleding van de ruimte, de beginopstelling en hoe de overgang gemaakt kan worden tussen de viering in de kerk en de samenkomst in de kinderwoorddienst. 

Dat kan een klein ritueel zijn, een symbool of een kijktafel die van te voren neergezet wordt. Het thema van de bijeenkomst zal hier al aangeduid worden.

Jezus is er wel, maar je ziet Hem niet

Aankleding van de ruimte
pijltjes 5Op de tafel liggen twee pijlen (voorbeelden van de afbeeldingen kunt u vinden bij Extra’s - blauwe borden).
Op de ene pijl schrijft u het woord Jeruzalem en op de andere pijl het woord Emmaüs.
Deze pijlen legt u op tafel neer, zodat zij beide een andere kant op wijzen.
Daarnaast kunt u de afbeeldingen van de twee schilderijen neerleggen:
‘Laatste avondmaal’ en ‘Emmaüsgangers’. (zie voor de afbeeldingen bij Extra’s)
Vandaag staat de aanwezigheid van Jezus centraal: Hij is er wel, ook al zie je Hem niet.

Neem met de kinderen plaats rond de pijlen, de eventuele schilderij-afbeeldingen en de kaars.
Steek de kaars aan als opening van de kinderwoorddienst en spreek het openingsgebed uit.
Lees dan het Evangelie.

Artikelen in dit thema Derde zondag van Pasen jaar A