Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Eenentwintigste zondag door het jaar A

Een sleutel tot de hemel

Welkom op de website Kinderwoorddienst! Deze site wil u van dienst zijn met voor elke zondag verschillende onderdelen om een kinderwoorddienst mee op te bouwen.
Klik op de rubriek-knoppen of op de tegels onder de inleiding om de uitwerkingen te zien. Veel plezier!

petrus en jezus3

Onder de leerlingen is Petrus degene die zijn hart op de tong draagt. Telkens weer is hij de eerste die wat zegt. Soms is wat hij spontaan uitroept raak, zoals vandaag. Maar even makkelijk zit hij er weer compleet naast, zoals we volgende week zullen horen. Dan zal Jezus hem ‘satan’ noemen. Toch blijft staan dat Jezus’ vertrouwen in deze visser zo groot is dat Hij hem de sleutels van de hemel in handen geeft.

Wat dat betekent onderzoeken we in deze kinderwoorddienst. Met de kinderen denken we na over wat zij met sleutels, en in het bijzonder de sleutel van de hemel zouden willen doen.

Een bos echte sleutels, en een speelgoed sleutelbos.
Welke sleutelbos zouden de kinderen het liefst willen hebben, en waarom?

De lezingen van deze zondag zijn:

Evangelielezing: Matteüs 16,13-20
Eerste lezing OT: Jesaja 22,19-23
Tweede lezing NT: Romeinen 11,33-36

Je kunt wel van alles zeggen over Jezus, maar je kunt beter eerst goed luisteren naar wat Hij zegt.

Welke sleutel zou je willen hebben en waarom?
En wat zou je kunnen doen met de hemelsleutel?

Een liedje met een dubbele bodem.
Wat zingen we eigenlijk?
Engelland is gesloten, de sleutel is gebroken...

Op elke sleutel komt te staan wat je zelf kunt doen om God dichterbij te brengen, om te zorgen dat de deur naar de hemel open blijft.

Met sleutels kunnen allerlei spelletjes gedaan worden, zoals memorie. Via een link komt u bij juf Sanne terecht, die ze bij elkaar gezet heeft.

Petrus is allerminst een foutloos mens. Toch stelt Jezus zijn vertrouwen op deze man, die duidelijk zijn hart op de goede plaats heeft. Later zal ook blijken dat Petrus veel zal bijdragen aan de verspreiding van de Blijde Boodschap.