Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Eenentwintigste zondag door het jaar A

Een sleutel tot de hemel

Bijbel

Hier vind je een navertelling van de evangelielezing van deze zondag.
De andere lezingen uit het Oude en/of Nieuwe Testament worden vermeld.
De verwerkingen zijn gebaseerd op het Evangelie.

Navertelling Matteüs 16,13-20

De evangelielezing van vandaag is Matteüs 16, 13-20, waarin Petrus belijdt dat Jezus de Messias is. Voor de jongste kinderen kan de navertelling gebruikt worden, voor wat oudere kinderen is de vertaling uit b.v. het Evangelieboek voor kinderen of de Bijbel in Gewone Taal ook heel goed te begrijpen.

Wie is Jezus?
Jezus was inmiddels al een lange tijd aan het rondtrekken met zijn leerlingen. Hij voelde dat er steeds meer mensen waren, die echt boos op Hem waren. Het kon zo niet lang meer goed gaan. Daarom vroeg Hij aan zijn leerlingen: “Hoe noemen de mensen mij?” Zijn leerlingen zeiden: “Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen noemen U Elia, weer anderen Jeremia of sommigen noemen nog een andere profeet.”

petrus en jezus2Jezus vroeg: “En jullie? Wie zeggen jullie dat Ik ben?” Simon Petrus antwoordde: “Jij bent de Christus, de Zoon van de levende God.”

Jezus zei: “Wat een geluk heb je Simon, want jij hebt dit niet van mensen gehoord, maar van God in de hemel. Over jou zeg Ik: Jij bent een kei. Jij bent zo kei-goed, op jou kan ik bouwen. En mensen die geloven kunnen ook op jou bouwen. Jij helpt mensen die geloven de goede kant op. Ik geef jou de sleutels van de hemel. Want wat jij hier opbouwt gaat niet verloren in de hemel.”
Daarna zei Hij tegen alle leerlingen: “Vertel echt aan niemand dat Ik de Messias ben!”

Dit is het Woord van God
Kinderen: Wij danken God

 

Artikelen in dit thema Eenentwintigste zondag door het jaar A