Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Eenentwintigste zondag door het jaar A

Een sleutel tot de hemel

zondag 27 augustus 2023

Verwerking

Een verwerking dient om het gesprek met en tussen de kinderen op gang te helpen. Het is er op gericht om het Evangelie en het leven van de kinderen samen te brengen. Door op een speelse manier om te gaan met het Evangelie ontstaat er contact en beleving.

Verwerkingen kunnen gesprekken zijn, gevolgd door een activiteit, een spel, een knutsel of een werkblad. Deze laatste elementen worden gevonden onder de knop Extra's.

Gesprek met de kinderen

sleutel goudVraag aan de kinderen welke sleutel ze zouden willen hebben als ze maar één sleutel mochten hebben. De voordeursleutel of de schuursleutel of de fietssleutel of …. Waarom willen ze juist die sleutel hebben?
Uit het antwoord op deze vraag zal blijken dat het niet gaat om de sleutel, maar om wat je met die sleutel kan doen. Als je een fietssleutel hebt heb je de vrijheid om overal naar toe te rijden; als je de voordeursleutel hebt kan je thuis altijd naar binnen; als je de schoolsleutel hebt kan je de school voor altijd sluiten.

Wat zou de sleutel van de hemel (die Petrus ontving) je brengen? Laat de kinderen een poosje dromen over de hemel.
Geef dan de volgende uitleg over de hemel. Verwijs zo mogelijk naar dingen die de kinderen genoemd hebben tijdens het dromen.

De hemel is de plek waar God heel dichtbij is. God is niet alleen heel dichtbij als je dood bent, je kan ook heel dichtbij God zijn in deze wereld. Soms ervaar je, vaak maar heel even, dat alles helemaal goed is, dat jij veilig bent en dat je verbonden bent met lieve mensen of met de mooie natuur. Dat kan zijn als je de zon op je gezicht voelt of als iemand vrolijk naar je lacht. Het kan ook zijn als je mee mag spelen met de andere kinderen, of als je een doelpunt scoort op het voetbalveld.
sleutel tot mijn hartDe opdracht van alle gelovige mensen is, om dit zo vaak mogelijk te laten gebeuren. Wij als gelovige mensen moeten God zo vaak mogelijk dichtbij halen. Niet alleen voor onszelf, maar juist voor andere mensen. Door elkaar te helpen, door iedereen het gevoel te geven dat hij of zij ook belangrijk is, door de dingen die de hemel ‘op slot doen’, zoals pestgedrag en armoede en onrechtvaardigheid te bestrijden.
Jezus zag in Petrus iemand die dat kon, die de hemel van het slot kon halen, die de mensen dichterbij God kon brengen. Hij heeft dat gedaan door de Blijde Boodschap van Jezus door te vertellen aan de mensen.

paus franciscusWijs op de foto van paus Franciscus. Er zijn nog steeds mensen die als voornaamste taak in hun leven hebben om de Blijde Boodschap van Jezus door te vertellen en zo God dichter bij de mensen te brengen. Paus Franciscus, een verre opvolger van Petrus is één van deze mensen. In zijn wapenschild kan je de sleutels ook terugvinden. Een afbeelding van het schild is te vinden bij de Achtergrond.

Artikelen in dit thema Eenentwintigste zondag door het jaar A