Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Feest van de Heilige Familie jaar A

Met de hele familie!

Bijbel

Hier vind je een navertelling van de evangelielezing van deze zondag.
De andere lezingen uit het Oude en/of Nieuwe Testament worden vermeld.
De verwerkingen zijn gebaseerd op het Evangelie.

Navertelling Matteüs 2,13-15+19-23

De evangelielezing van vandaag is Matteüs 2,13-15+19-23. Voor de jongste kinderen kan de navertelling gebruikt worden, voor wat oudere kinderen is de vertaling uit b.v. het Evangelieboek voor kinderen of de Bijbel in Gewone Taal ook heel goed te begrijpen.

Op de vlucht
Jezus werd geboren in Betlehem, in Judea waar Herodes koning was. Na zijn geboorte waren wijze mannen uit het oosten bij Jezus op bezoek geweest. Ze volgden een ster, en waren eerst langs koning Herodes gegaan, om te vragen of hij wist waar de nieuwe koning precies geboren was. Herodes wilde dat zelf ook wel graag weten. Want hij was koning, en wilde helemaal niet dat er een nieuwe koning zou komen. Maar de drie wijzen vertelden koning Herodes niet waar ze Jezus gevonden hadden, en gingen na hun bezoek weer naar huis terug.

vlucht naar egypte rembrandt van rijn 570x657Toen de wijze mannen weer uit Betlehem vertrokken waren, kreeg Jozef een droom. Hij droomde van een engel van God, die tegen hem zei: "Sta op, je moet vluchten, samen met je vrouw Maria en jullie zoon Jezus. Want koning Herodes is op zoek naar Jezus. Hij wil Hem doden. Ga naar het land Egypte. Daar moet je blijven tot het weer veilig is, en tot ik zeg dat je weer terug kunt gaan."

Jozef werd wakker en maakte meteen ook Maria wakker. Midden in de nacht vertrokken ze, met hun kindje Jezus. Ze reisden helemaal naar Egypte, zoals de engel gezegd had. En ze bleven daar tot Herodes geen koning meer was. Toen kon God zijn Zoon Jezus terugroepen uit Egypte.

Jozef kreeg weer een droom. Weer zag hij de engel van God, die zei: "Sta op, je moet teruggaan naar Israël, met Maria en jullie zoon Jezus. Want Herodes, die het kind wilde doden, is er niet meer." Meteen stond Jozef op, en met Maria en het kind ging hij terug naar Israël. Maar omdat God Jozef nog een droom gaf, waarin Hij zei dat ze niet naar Judea terug moesten gaan, ging Jozef met zijn gezin naar Galilea. Ze gingen met z'n drieën wonen in de stad Nazaret. 

Dit is het Woord van God
Kinderen: Wij danken God

 

 

 

Artikelen in dit thema Feest van de Heilige Familie jaar A