Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Pinksteren jaar A

De helper en trooster

Welkom op de website Kinderwoorddienst! Deze site wil u van dienst zijn met voor elke zondag verschillende onderdelen om een kinderwoorddienst mee op te bouwen.
Klik op de rubriek-knoppen of op de tegels onder de inleiding om de uitwerkingen te zien. Veel plezier!

pinksteren

Pasen tot Pinksteren zijn samen één groot feest van 50 dagen. Pinksteren is de vijftgste dag (Grieks: pentakosta). Met Hemelvaart gaat Jezus voorgoed naar de hemel. Hij heeft zijn leerlingen een helper, een trooster beloofd. De opdracht van Jezus is om mensen over hun grote held Jezus te vertellen. Daarbij krijgen ze een duwtje in de rug. Als een windvlaag wordt de heilige Geest als helper voelbaar. Ze voelen het vuur van binnen en zijn niet bang meer. Nu nog ontdekken hoe wijzelf die heilige Geest zouden kunnen ervaren.

Rood is de kleur van Pinksteren. De kleur van vurigheid en warmte. Ook de pastor in de kerk heeft een rode stola of een rood kazuifel aan.


We beginnen de kinderwoorddienst rondom een rode doek.

Om de heilige Geestkracht die we nodig hebben, als we verdrietig of bang zijn en niet op zoek durven gaan naar hulp en vriendschap ...

De lezingen van deze zondag zijn:

Evangelielezing: Johannes 20,10-23
Eerste lezing NT: Handelingen van de Apostelen 2,1-11
Tweede lezing NT: 1 Korintiërs 12,3b-7.12-13

In de lezingen worden Pasen, Hemelvaart en Pinksteren met elkaar verbonden. U probeert de kinderen deze verbinding ook te laten ervaren.

Niet alleen maar woorden! Even op een andere manier bezig zijn met het thema. Geef bij het knutselen een afbeelding van eindresultaat. Vertel er bij waarom je dit doet. Wat heeft het met Pinksteren te maken?

Het is niet meer gebruikelijk, maar vroeger werden met Pinksteren kaarten verstuurd met een wens er op. Heel verrassend als de kinderen op deze manier Pinksteren weer onder de aandacht brengen.

Langgeleden werden blaadjes van de pioenroos in de kerk uitgestrooid op Pinksteren. Misschien leuk om voor de Pinksterlunch straks of het eten vanavond een mooie servet te maken?

Pinksteren heeft te maken met het overwinnen van angst en je toevertrouwen aan iemand die je niet ziet.
Hoe voelt dat ....?

Liedsuggesties van Elly & Rikkert. Om aan te zetten onder het knutselen

Daar waar nu Pinksteren wat achterblijft bij Kerstmis en Pasen, was het in de vroege middeleeuwen een zeer belangrijk christelijk feest.