Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

2e zondag van de veertigdagentijd jaar B 2021

Je geloof voeden

zondag 28 februari 2021

Achtergrond

Hier is informatie te vinden over de context van de lezing of de plaats en tijd in het kerkelijk jaar. Ook kan hier informatie over feesten, personen, gedenkdagen en gebruiken gevonden worden. 

Voedsel voor onderweg

Jezus en de Schrift
In alle evangelieverhalen wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan het feit dat Jezus een actieve gelovige was. Hij zonderde zich regelmatig af om te bidden, soms in de ochtend, soms aan het einde van een dag. Hij zoekt de stilte op, door te proberen om aan de andere kant van het meer te komen waar geen mensen zijn, Hij gaat in gesprek met allerlei Schriftgeleerden en bezoekt als vanzelfsprekende de synagoge en de tempel. Bij het lezen van de evangeliƫn in een gewone Bijbel valt op hoe vaak Hij de heilige Schrift, de Hebreeuwse Bijbel citeert. Hij gebruikt de Schriftwoorden dikwijls op een originele manier. Gevraagd naar de betekenis van de Schrift verklaart Hij zonder aarzelen dat deze zo belangrijk is dat er geen tittel of jota (geen komma, zouden wij zeggen) aan veranderd mag worden.
In de lezing van vandaag vertegenwoordigt Elia de profeten en Mozes de wet, de Thora. Daarmee wordt in twee personen eigenlijk de hele heilige Schrift verbeeld. Bovendien is Elia de profeet die zal wederkomen als de Messias in aantocht is.

Voor verdere informatie over Mozes en Elia, zie het A-jaar, de tweede zondag van de veertigdagentijd.

De roeping van Jezus 
transfiguration2De verheerlijking op de berg van Jezus is een hoogtepunt in het Evangelie. De stem van God bevestigt de roeping en zending van Jezus. Maar de leerlingen begrijpen er niets van. Het onbegrip van de leerlingen voor de zending van hun meester is een steeds terugkerend thema in het Evangelie van Marcus. Jacobus en Johannes zullen in hoofdstuk 10 alweer aan het kibbelen zijn over de ereplaatsen aan Jezus zijde. Wat ze gezien hebben, heeft hen nog niet kunnen leren wie Jezus werkelijk is.

Tenten bouwen
Petrus heeft het beste met Jezus voor als hij voorstelt drie tenten te bouwen. Een tent bouwen heeft voor Joden niets met vakantie en campings van doen. De tent herinnert een gelovige Jood aan het verblijf in de woestijn onder leiding van Mozes. Nog steeds bouwen Joden een maal per jaar een tent op het Loofhuttenfeest, een feest dat zeven dagen duurt. Vaak wordt hiervoor een hut in de tuin of op een balkon gemaakt. Daarbij is het een vereiste dat door de dakbedekking de sterren zichtbaar blijven; vandaar dat het dak met "loof", bijvoorbeeld riet of dennengroen, afgedekt. 

 

Artikelen in dit thema 2e zondag van de veertigdagentijd jaar B 2021