Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

2e zondag van de veertigdagentijd jaar B

Denk aan mooie dingen!

Welkom op Kinderwoorddienst! Deze site wil u van dienst zijn met voor elke zondag verschillende onderdelen om een kinderwoorddienst mee op te bouwen.
Klik op de rubriek-knoppen of op de tegels onder de inleiding om de uitwerkingen te zien. Veel plezier!

Project voor de Veertigdagentijd: Jezus in onze wereld

kijktafelIn dit veertigdagentijdproject wordt een kijktafel opgebouwd die de kinderen een beeld geeft van de wereld waarin Jezus leefde. Vandaag horen we hoe Jezus de berg opgaat. Met elkaar willen we zoeken naar de verwondering over het verhaal en de herkenbare emotie die het leven van Jezus oproept bij onszelf.
Wie iets prachtigs meemaakt, wil er over vertellen, en de herinnering voor altijd bewaren. Zo was het ook voor de leerlingen van Jezus. Maar zij mochten er nog niet over praten. Maar ze konden wel de herinnering bewaren voor wanneer ze het moeilijk zouden krijgen.
Jezus geeft daarom vandaag deze levensles: Denk aan mooie dingen!

Op een puzzelstuk van een hart wordt die levensles als hartekreet meegenomen terug de kerk in. Want aan zo'n hartekreet hebben we allemaal iets.

Elke week staat er een herkenbaar element uit de evangelielezing centraal op de kijktafel.
De tweede zondag van de veertigdagentijd is dat een berg.

De lezingen van deze zondag zijn:

Evangelielezing: Marcus 9,2-10

Eerste lezing OT: Genesis 22,1-2+9a+10-13+15-18
Tweede lezing NT: Romeinen 8,31b-34

Hoe zou het zijn als de hemel opengaat?
Dat lijkt ons zo mooi en spannend!

De vrienden van Jezus moeten voorlopig zwijgen over de mooie ervaring op de berg. Ze moeten de herinnering bewaren om er aan terug te denken op een moment dat ze het hard nodig hebben.

Marjet de Jong en Wim Ruitenbeek maakten een projectliedje.

 

 


Ga de berg op, zie zijn licht,
tel je zegeningen.
Hou je hart op God gericht,
denk aan mooie dingen!

In het project worden de evangelielezingen van de Veertigdagentijd 'tastbaar' gemaakt middels een kijktafel in de kinderwoorddienstruimte en een hart in de kerk.

Als je terug denkt aan leuke dingen of mooie herinneringen, dan wil je daar graag over vertellen. 

In een herin-neringsdoosje stop je iets dat je dierbaar is, en dat je graag wilt bewaren. Dat kan ook een briefje zijn met een opgeschreven herinnering.

Gaat het eens wat minder,

schijnt er eventjes geen zon,

kijk dan eens naar die dingen
waar je ooit om lachen kon.

Het verhaal van Frederick muis die mooie herinneringen spaarde voor als hij ze nodig zou hebben. 

Verheerlijking van Jezus op de berg is een hoogtepunt in het Evangelie.