Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Drieëntwintigste zondag door het jaar B

Effata! Ga open

Bijbel

Hier vind je een navertelling van de evangelielezing van deze zondag.
De andere lezingen uit het Oude en/of Nieuwe Testament worden vermeld.
De verwerkingen zijn gebaseerd op het Evangelie.

Navertelling Marcus 7,31-37

De evangelielezing van vandaag is Marcus 7,31-37. Voor de jongste kinderen kan de navertelling gebruikt worden, voor wat oudere kinderen is de vertaling uit b.v. het Evangelieboek voor kinderen of de Bijbel in Gewone Taal ook heel goed te begrijpen.

Ga open!

dove man en vriendenJezus was met zijn leerlingen onderweg. Ze waren van plan naar het Meer van Galilea te lopen, en waren al een flink eind opweg. Onderweg werden ze opeens tegengehouden door een groepje mensen. Deze mensen hadden een vriend die niets kon horen. Hij kon ook bijna niet praten. De vrienden wilden heel graag dat Jezus deze man beter zou maken en ze smeekten Jezus daarom hem te helpen. 

Jezus wilde de man wel helpen, maar er was een probleempje. Niet iedereen mocht weten dat Jezus mensen beter kon maken.
dove man genezenDaarom nam Hij deze dove man apart. Jezus stak zijn vingers in de oren van de man en raakte zijn tong aan met wat spuug. Hij keek naar de hemel en riep: ‘Ga open’. In Jezus’ taal klonk dat als Effata! 

Meteen kon de man weer horen en praten. Wat was hij blij! 

Maar Jezus wilde niet dat hij aan iedereen zou gaan vertellen wat er gebeurd was. Daarom vroeg Hij aan de man en zijn vrienden of ze alsjeblieft geheim wilden houden wat Hij net gedaan had. Maar de mensen kónden het niet geheim houden. Ze waren er zo van onder de indruk!
Jezus werd er verdrietig en boos van. Hoe Hij ook zijn best deed om de mensen stil te houden, het had geen zin. De mensen vertelden aan iedereen die het wilde horen hoe goed Jezus was. Ze vonden Jezus geweldig en stopten niet met praten over Hem. Zo hoorde iedereen wat Jezus gedaan had. 

Dit is het Woord van God
Kinderen: Wij danken God

Artikelen in dit thema Drieëntwintigste zondag door het jaar B