Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Drieëntwintigste zondag door het jaar B

Effata! Ga open

Verwerking

Een verwerking dient om het gesprek met en tussen de kinderen op gang te helpen. Het is er op gericht om het Evangelie en het leven van de kinderen samen te brengen. Door op een speelse manier om te gaan met het Evangelie ontstaat er contact en beleving.

Verwerkingen kunnen gesprekken zijn, gevolgd door een activiteit, een spel, een knutsel of een werkblad. Deze laatste elementen worden gevonden onder de knop Extra's.

Gesprek met de kinderen

Vraag de kinderen of ze die leuke aapjes van WhatsApp kennen? Die aapjes van horen zien en zwijgen? Als de kinderen te jong zijn om ze te kennen, laat het dan zien bijvoorbeeld op een tablet of een smartphone. Weten de kinderen wat de aapjes beteken?

horen zien zwijgen aapjesLeg het uit. De aapjes willen niets slechts over iemand horen, ze willen het niet zien als iemand iets verkeerd doet, en ze willen geen kwaad over iemand spreken.
Voordat de aapjes bij WhatsApp er waren, bestonden ze ook al, als beeldjes.

Denk met de kleinste kinderen eerst nog na over het verhaal.
Wanneer wordt er in het verhaal iets gehoord? Door wie wordt er gehoord? Door wie wordt er niet gehoord?
Lees het verhaal samen nog een keer. Leg een afbeelding van de drie WhatsApp aapjes op tafel. (zie hieronder voor een grote afbeelding) Elke keer als het gaat over horen, zien of zwijgen moeten de kinderen hun hand op het juiste aapje leggen.

Meestal als we willen dat mensen ‘niet horen, zien en zwijgen’ dan gaat het over iets negatiefs. Bijvoorbeeld als je in de klas ziet dat iemand stiekem briefjes door geeft of stiekem zit te eten. We weten wel dat het niet mag, maar we gaan toch niet naar de meester of juf. Je wil namelijk geen klikspaan zijn. Veel volwassenen willen ook geen klikspaan zijn, maar vinden het woord klikspaan een beetje raar. Daarom zeggen ze ‘horen zien en zwijgen’.

Praat met de kinderen door: Is het goed om geen klikspaan te willen zijn? Is het niet een beetje alsof je liegt?
En hoe zit het in ons verhaal? Waarom zou Jezus willen dat de mensen niet doorvertellen wat Hij gedaan heeft?
Want wat Hij doet is juist goed, toch? Hij zorgt ervoor dat iedereen zijn boodschap kan horen en de mensen kunnen zien dat Hij een goede daad verricht. Toch wil Hij dat de mensen zwijgen.
Jezus zei: "Effata!" tegen de dove man die slecht sprak. Hij moest open gaan. Maar nu mag hij er niet over spreken.
Kunnen de kinderen daar een reden voor bedenken? 
Wat zouden ze zelf doen?

 

horen zien zwijgen aapjes2

Artikelen in dit thema Drieëntwintigste zondag door het jaar B