Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Achtste zondag door het jaar C

Zie jij beter dan een ander?

Welkom op Kinderwoorddienst! Deze site wil u van dienst zijn met voor elke zondag verschillende onderdelen om een kinderwoorddienst mee op te bouwen.
Klik op de rubriek-knoppen of op de tegels onder de inleiding om de uitwerkingen te zien. Veel plezier!

boom vruchtJezus deinst er niet voor terug om de mensen een spiegel voor te houden. Hij wijst de mensen met voorbeelden op hun eigen gedrag: ze zijn als blinden; met een balk in hun eigen oog zien ze vooral de splinter in het oog van een ander. Maar pas aan de vruchten herken je de boom: Een goede boom brengt goede vruchten voort, en een slechte boom slechte vruchten. Mensen oordelen snel, maar zonder iemand goed te kennen.

Met de kinderen kijken we naar deze lastige beeldspraak. Maar ze zullen het zeker herkennen: ook kinderen vinden snel iets van iemand anders. In de klas, op het sportveld en in de thuissituatie zijn de oordelen over anderen niet van de lucht. Oordelen op de buitenkant, niet op de binnenkant. In deze kinderwoorddienst willen we de kinderen iets meegeven over (te snel) oordelen maar ook ingaan op wat beeldspraak is.