Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Achtste zondag door het jaar C

Zie jij beter dan een ander?

Bijbel

Hier vind je een navertelling van de evangelielezing van deze zondag.
De andere lezingen uit het Oude en/of Nieuwe Testament worden vermeld.
De verwerkingen zijn gebaseerd op het Evangelie.

Navertelling Lucas 6,39-45

De evangelielezing van vandaag is voor de derde zondag een gedeelte uit de Veldrede van Jezus: Lucas 6,39-45. Voor de jongste kinderen kan de navertelling gebruikt worden; voor wat oudere kinderen is de vertaling uit b.v. het Evangelieboek voor kinderen of de Bijbel in Gewone Taal ook heel goed te begrijpen.

Een goede boom

Elke keer als Jezus in een dorpje was, dan kwamen mensen naar Hem toe. Vaak kwamen ze omdat ze zich ziek voelden en hoopten dat Jezus ze zou genezen. Jezus gebruikte deze bijeenkomsten om de mensen te vertellen over God en Hij probeerde ze dingen te leren. Hij gebruikte voorbeelden om iets uit te leggen. Maar de mensen vonden zijn voorbeelden vaak moeilijk om te begrijpen. Vandaag leek het wel alsof Hij de mensen raadsels gaf!
Zo vroeg Hij: ”Kan iemand die blind is een andere blinde leiden? Of vallen ze dan allebei in een kuil?” Ook wilde Hij weten of, als je zelf een balk in je oog hebt, je dan wel een splinter kan zien in het oog van een ander?
goed en slechte boomDaarna begon Hij te praten over bomen. “Een goede boom herken je aan zijn vruchten! Een gezonde boom”, zei Jezus, “kan geen zieke vruchten maken en een zieke boom kan geen gezonde vruchten maken.”

Het waren allemaal voorbeelden waarmee Jezus wilde vertellen dat de mensen niet over ander mensen moeten oordelen. Je moet eerst naar jezelf kijken, voordat je wat zegt over de ander, was Jezus boodschap. En wie probeert een goed mens te zijn, doet vanzelf ook goede dingen. En wat je doet brengt dan nog meer goede dingen voort. ‘Een goede boom’ noemt Jezus dat. "Als je een goede boom bent, kan je ook goede vruchten maken! Een goed mens zegt goede dingen, omdat hij van binnen goed is. En een slecht mens zegt slechte dingen omdat hij van binnen slecht is. 
Wat je doet laat zien wie je van binnen bent!"

Dit is het Woord van God
Kinderen: Wij danken God

Artikelen in dit thema Achtste zondag door het jaar C