Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Palmzondag jaar C

Intocht in Jeruzalem

Welkom op Kinderwoorddienst! Deze site wil u van dienst zijn met voor elke zondag verschillende onderdelen om een kinderwoorddienst mee op te bouwen.
Klik op de rubriek-knoppen of op de tegels onder de inleiding om de uitwerkingen te zien. Veel plezier!

De Goede Week begint op de zesde zondag van de veertigdagentijd, Palmzondag. De viering van Palmzondag is vooral bekend door het (in processie) lopen met palmpaasstokken en het mee naar huis krijgen van palmtakjes. Voor kinderen ligt hier vaak de nadruk op. Deze zondag vieren we eigenlijk twee vieringen in één. Daarom is in de uitwerking van deze zondag gekozen om zowel de intocht als het lijdensverhaal een plaats te geven. Beide zijn immers sterk met elkaar verbonden. Vreugde en verdriet horen bij het leven. Ook kinderen voelen dat aan of hebben daar zelf al ervaring mee.

goede week

De palmpaasstok vormt de verbinding tussen het verhaal van de intocht en het lijdensverhaal. (bij Extra's vindt u de uitleg van de palmpaasstok met de betekenis van de verschillende onderdelen)
Neem de kinderen mee in de vreugde die de mensen voelden toen zij Jezus binnen zagen komen in Jeruzalem. Waarom zouden ze zo blij zijn? Wat zien zij hiervan terug in hun palmpaasstok? Maar de stok bevat ook elementen van het vervolg. Zien zij die ook? Kan het zijn dat je eerst heel blij bent en daarna juist heel verdrietig? 

Het lopen met de palmpaasstokken is voor veel kinderen en kerkgangers een herkenbaar gebeuren. Het is afhankelijk van de situatie of de kinderprocessie een plek kan krijgen in de viering. Daarom worden er twee opties als suggestie gegeven.

Optie 1 Start in de kerk zonder processie. De kinderen gaan direct naar de eigen ruimte. Terugkoppeling vindt plaats tegen het einde van de viering. (In overleg met de voorganger kan alsnog besloten worden met de kinderen een processie te lopen)
Optie 2 Start in de kerk met processie. De kinderen horen eerst het Evangelie van de Intocht in Jeruzalem, uit Lucas 19,28-40. Zij lopen daarna een processie door de kerk op weg naar hun eigen ruimte.

Met Palmzondag start de Goede of Stille Week. Een belangrijke week in de katholieke liturgie. De intocht in Jeruzalem vormt het inleidende verhaal, waarbij Jezus door zingende mensen met zwaaiende takken wordt binnengehaald. Daarna klinkt op deze zondag het hele lijdensverhaal. Hierdoor kent deze zondag schrille tegenstellingen.

Hier start de kinderwoorddienst. Richt de ruimte van tevoren in. Met een doek over een lage tafel, een plat brood en een kan gevuld met wijn (= druivensap) erbij. Zorg voor een mand met palmtakjes.

Voor de jongste kinderen kunt u de navertelling gebruiken, voor de oudere kinderen het Evangelieboek voor Kinderen of de Bijbel in Gewone Taal.

Evangelielezing: Lucas 19,28-40 en Lucas 22,14-23+56 
Eerste lezing OT: Jesaja 50,4-7 
Tweede lezing NT: Filippenzen 2,6-11

Een beetje brood
en een beker met wijn:
twee doodgewone dingen
in het leven van een mens.

God,
Jezus kwam als een koning op een ezel,
en iedereen was heel erg blij,
de mensen zwaaiden met takken
en stonden voor hem in de rij.

U kunt er voor kiezen om het gesprek te laten gaan over de betekenis van de palmpaasstok en de link te leggen met het intochtverhaal en het lijdensverhaal.

U kunt in het gesprek met de kinderen ook het accent leggen op het Laatste Avondmaal.

Als de kinderen geen palmpaasstok mee hebben genomen naar de kerk, kan er als verwerking voor gekozen worden een palmpaasstok te maken en tegelijk uit te leggen waarom de stok op deze manier versierd wordt.

Maak samen met de kinderen palmbladeren van papier.
Om samen met de mensen uit het verhaal te juichen als Jezus langs komt.

Maak tijdens de kinderwoorddienst een palmpasenstok, om daarna met de stokken een miniprocessie door de kerk te houden. Lees hier wat er nodig is en hoe je zo'n stok maakt.

Elk onderdeel van de palmpaasstok heeft een symbolische betekenis. De stok vertelt het verhaal van de gebeurtenissen in de Goede Week. Lees welk verhaal de verschillende onderdelen vertellen.

Een liedje bij de palmpaasstok