Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

1e zondag van de Veertigdagentijd jaar A 2017

Wat maakt jou sterk?

Achtergrond

Hier is informatie te vinden over de context van de lezing of de plaats en tijd in het kerkelijk jaar. Ook kan hier informatie over feesten, personen, gedenkdagen en gebruiken gevonden worden. 

Jezus en de Satan

We vieren de eerste zondag van de Veertigdagentijd. Deze periode begint bij As-woensdag en loopt door tot Pasen.
De liturgische kleur in deze tijd is paars. Paars symboliseert de tijd van inkeer, de tijd van vasten. We gaan met Jezus op weg naar Jeruzalem. In deze stad wil Jezus Pesach vieren, het Joodse Paasfeest.

De Satan
Het Evangelie van vandaag speelt zich af in de woestijn. Jezus is in de Jordaan gedoopt door Johannes. Hij ontving daarbij de heilige Geest. Dat was het begin van zijn openbare leven. In de woestijn bereidt Hij zich voor op zijn taak door te vasten. Hij wordt op de proef gesteld door de Satan.
jesus bekoring fra angelicoDe Satan komt in Matteüs 4,1-11 prominent naar voren als vijand en tegenstander van God. Satan staat recht tegenover God en probeert uit alle macht te frustreren en Jezus van God weg te drijven. De duivel als verleider tot het kwaad is het beeld dat bij ons veelal bekend is. Dit beeld van Satan ontstaat pas in het Nieuwe Testament. In het Oude Testament zoals in de boeken van Job en Zacharia vinden we Satan als de naam van ‘een van de zonen van God.’ De Satan heeft daar de taak om zondaren aan te klagen en te vervolgen voor het hemelse hof.
Satan kent vele namen in het Nieuwe Testament. Hij wordt Beëlzebul (Matteüs 10:25, Marcus 3,22) , Belial (2 Korintiërs 6,15) en de duivel (Lucas 4,2, Johannes 13,2) genoemd.

Artikelen in dit thema 1e zondag van de Veertigdagentijd jaar A 2017