Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

1e zondag van de Veertigdagentijd jaar A 2017

Wat maakt jou sterk?

Verwerking

Een verwerking dient om het gesprek met en tussen de kinderen op gang te helpen. Het is er op gericht om het Evangelie en het leven van de kinderen samen te brengen. Door op een speelse manier om te gaan met het Evangelie ontstaat er contact en beleving.

Verwerkingen kunnen gesprekken zijn, gevolgd door een activiteit, een spel, een knutsel of een werkblad. Deze laatste elementen worden gevonden onder de knop Extra's.

Gesprek met de kinderen

Start het gesprek over deze evangelielezing met de stelling:
‘Meelopen, meekletsen, meedoen: dan hoor je erbij!’
Laat de kinderen op deze stelling reageren. Grijp terug naar het spel ‘De hoed van Baltimore.’ Wie deden er allemaal mee? Vraag aan de kinderen: ’ Waarom deed je mee of waarom juist niet?’afwijzen
Verzamel de argumenten van de kinderen waarom ze wel of niet ‘verleid’ worden om aan iets mee te doen. Zijn er situaties, zoals bijvoorbeeld op school, waarin ze uitgedaagd worden om mee te lopen, mee te kletsen of mee te doen? Ook wanneer ze dat niet echt willen? (als voorbeeld kunt u gebruiken ‘spelen met de telefoon, terwijl je huiswerk moet maken', of 'meelachen om iemand in de klas die zit te klieren onder de les’.)

Ga nu met de kinderen terug naar het evangelieverhaal.
jesus bekoring rosetta jallowJezus was veertig dagen in de woestijn. Laat de kinderen hun inlevingsvermogen gebruiken om te beschrijven hoe het zou zijn in de woestijn. Het is geen woestijn met cactussen, maar met rotsen, grassen en dorre struiken. (Heb je dorst en/of honger? Ben je eenzaam en/of bang?). Satan of de duivel is een engel die door God uit de hemel is verstoten omdat hij tegen God in opstand kwam. God wil het goede in mensen naar boven halen, maar de duivel wil juist het kwade in mensen naar boven halen. Dat probeert hij ook bij Jezus. Hij probeert het zelfs drie keer. Maar Jezus kan de verleiding weerstaan en doet niet wat de duivel vraagt. Hij probeert de duivel ook uit te leggen waarom Hij niet doet wat de duivel vraagt. Het blijkt wel dat Jezus heel erg op God vertrouwt. De duivel krijgt dat tenslotte door en laat Jezus met rust.

Vinden de kinderen het knap van Jezus dat Hij zo standvastig is? Zijn zij zelf ook zo standvastig? Als ze ergens in geloven, blijven ze daar dan bij? Jezus had zijn geloof in God dat hem heel sterk maakte tegen de verleidingen van de duivel. Wat hebben de kinderen dat hen sterk maakt om verleidingen te weerstaan?

Om je geloof ‘brandend’ te houden, helpt het om over God en Jezus te horen en te praten met mensen die ook geloven. God is Licht hebben we geleerd met Kerstmis. In het licht is God bij ons. Daarom gaan wij deze Veertigdagentijd een eigen paaskaars maken. Een kaars die ons helpt bij God te blijven, door aan Hem te denken als we de kaars aansteken.
Elke week bouwen we een stukje verder.

Artikelen in dit thema 1e zondag van de Veertigdagentijd jaar A 2017