Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

3e zondag van de Veertigdagentijd jaar A 2023

Wat heb je nodig?

Welkom op Kinderwoorddienst! Deze site wil u van dienst zijn met voor elke zondag verschillende onderdelen om een kinderwoorddienst mee op te bouwen.
Klik op de rubriek-knoppen of op de tegels onder de inleiding om de uitwerkingen te zien. Veel plezier!

Met elkaar gaan we deze Veertigdagentijd op weg naar het Licht dat het duister overwint. In de verhalen die we deze periode horen leven we toe naar dat Licht dat in de paasnacht in onze kerken ontstoken zal worden. Samen maken we een kaars  met symbolen uit de verhalen om aan dat Licht te ontsteken.

samaritaanse bij de bron

Mensen hebben eten en drinken nodig om in leven te blijven. Maar eten en drinken is niet het enige dat wij nodig hebben van te leven. Liefde en aandacht van andere mensen, het gevoel ergens bij te horen is minstens zo belangrijk. 

Jezus gaat deze zondag door Samaria. Het is een streek waar Joden en Samaritanen niet samen leven. Bij de bron vraagt Hij een Samaritaanse vrouw om water; Hij heeft dorst. Tenslotte blijkt Jezus degene die de dorst van alle mensen kan lessen: als Levend Water

Met de kinderen denken we vanmorgen na over wat Levend Water eigenlijk is en hoe ook zij van dat levende water kunnen 'drinken'. 

Afbeelding: Anneke Bollebakker