Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

3e zondag van de Veertigdagentijd jaar A

Wat heb je nodig?

Met elkaar gaan we deze Veertigdagentijd op weg naar het Licht dat het duister overwint. In de verhalen die we deze periode horen leven we toe naar dat Licht dat in de paasnacht in onze kerken ontstoken zal worden. Samen maken we een kaars  met symbolen uit de verhalen om aan dat Licht te ontsteken.

samaritaanse bij de bron

Mensen hebben eten en drinken nodig om in leven te blijven. Maar eten en drinken is niet het enige dat wij nodig hebben van te leven. Liefde en aandacht van andere mensen, het gevoel ergens bij te horen is minstens zo belangrijk. 

Jezus gaat deze zondag door Samaria. Het is een streek waar Joden en Samaritanen niet samen leven. Bij de bron vraagt Hij een Samaritaanse vrouw om water; Hij heeft dorst. Tenslotte blijkt Jezus degene die de dorst van alle mensen kan lessen: als Levend Water

Met de kinderen denken we vanmorgen na over wat Levend Water eigenlijk is en hoe ook zij van dat levende water kunnen 'drinken'. 

 

Elke week wordt de paaskaars verder versierd, zodat hij met Pasen klaar is.

Wie niet met was aan de slag wil, kan ook papieren kaarsen versieren met de sjablonen.

Op de wijs van 'Ga je mee...' is er voor elke zondag een nieuw coupletje.

Afbeeldingen van het symbool van deze zondag: een boterham.

Help ons te zoeken naar wat wij echt nodig hebben.
Wij hebben meer nodig dan brood en water alleen.

Voor iedereen is er een slokje water.

De lezingen van deze zondag zijn

Evangelielezing: Johannes 4 5-42
Eerste lezing OT: Exodus 17,3-7
Tweede lezing NT: Romeinen 5,1-2+5-8

Hoe kunnen wij in onze tijd nog van het ‘levend water’ van Jezus ‘drinken’?

Ieder kind krijgt een flesje met wijwater mee naar huis. Voor als ze denken het nodig te hebben.

De ware dorst kan worden gelest door het besef dat Jezus de redder van de wereld is.