Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

3e zondag van de Veertigdagentijd jaar A 2017

Wat heb je nodig?

Bijbel

Hier vind je een navertelling van de evangelielezing van deze zondag.
De andere lezingen uit het Oude en/of Nieuwe Testament worden vermeld.
De verwerkingen zijn gebaseerd op het Evangelie.

Navertelling Johannes 4,5-42

De evangelielezing van vandaag is Johannes 4,5-42. Voor de jongste kinderen kan de navertelling gebruikt worden, voor wat oudere kinderen is de vertaling uit b.v. het Evangelieboek voor kinderen of de Bijbel in Gewone Taal ook heel goed te begrijpen.

Jezus, Bron van levend water

Jezus en zijn leerlingen gaan op weg naar Samaria, een land waar de Samaritanen wonen. Samaritanen en Joden vinden elkaar niet aardig. Ze praatten niet met elkaar omdat de Samaritanen nooit naar de tempel in Jeruzalem gaan. Zij vereren God op een berg en dat vinden de Joden niet goed.
samaritaineAls ze in Samaria zijn, gaan de leerlingen van Jezus eten kopen in een dorpje en Jezus gaat alleen verder. Het is een warme dag. Jezus heeft dorst. Hij ziet een put, waar een Samaritaanse vrouw water aan het ophalen is. Hij gaat op de rand van de put zitten. Hij vraagt aan de vrouw: “Geef me alsjeblieft wat water te drinken?”. De Samaritaanse vrouw schrikt. Wat vraagt deze Joodse man haar nou? Joden praten immers niet met Samaritanen.
Ze zegt tegen Jezus: “Weet je wel dat je water vraagt aan een Samaritaanse vrouw?” Jezus zegt: ”Als je wist wie Ik ben, dan zou je Mij om water vragen en je zou levend water krijgen.” De vrouw gaat naast Jezus op de rand van de put zitten. Ze kijkt Jezus vragend aan. Ze snapt niet wat Hij bedoelt met zijn woorden.
Dan zegt Jezus: ”Als je van dit water uit de put drinkt, krijg je heel snel weer dorst. Maar als je het water drinkt dat ik je geef, zul je nooit meer dorst krijgen. Dat water zal je veranderen, in een bron. En uit die bron zal water opborrelen dat eeuwig leven geeft.” De vrouw wordt blij en zegt dat ze heel graag dat water van Jezus wil. Ze is zo blij dat ze naar huis gaat om de mensen te vertellen over haar ontmoeting met Jezus.

Dit is het Woord van God
Kinderen: Wij danken God

Artikelen in dit thema 3e zondag van de Veertigdagentijd jaar A 2017