Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

3e zondag van de Veertigdagentijd jaar A 2017

Wat heb je nodig?

Verwerking

Een verwerking dient om het gesprek met en tussen de kinderen op gang te helpen. Het is er op gericht om het Evangelie en het leven van de kinderen samen te brengen. Door op een speelse manier om te gaan met het Evangelie ontstaat er contact en beleving.

Verwerkingen kunnen gesprekken zijn, gevolgd door een activiteit, een spel, een knutsel of een werkblad. Deze laatste elementen worden gevonden onder de knop Extra's.

Gesprek met de kinderen

Vraag de kinderen te verzinnen wat wij allemaal nodig hebben om in leven te blijven. Pak het hart dat u op het kleed hebt liggen erbij en schrijf hierop wat de kinderen allemaal opnoemen. Als de kinderen niet komen met ‘liefde, aandacht, vriendschap’ dan vraagt u de kinderen, waarom zij denken dat u alles wat zij zeggen op een hart schrijft. Noemen zij dit wel dan bevestigt u dat u daarom alles op een hart schrijft.
Vinden de kinderen ‘liefde, aandacht, vriendschap’ belangrijk? Kunnen zij uitleggen wat er gebeurt als je dit niet hebt in je leven. Kennen zijn mensen die eenzaam zijn? Of horen zij wel eens verhalen hierover? Van wie krijgen zij liefde, aandacht, vriendschap?

Jezus zegt dat Hij het ‘levend water’ is. Leg de kinderen uit dat Jezus ons wil vertellen dat Hij een bron is waar we altijd uit kunnen putten. Dat wat Hij ons geeft uit zijn bron hebben wij nodig om ons gelukkig te maken. Het maakt ons leven waardevoller en blijer. Daarom zegt Jezus dat Hij levend water is. Door uit zijn bron te ‘drinken’, kunnen wij echt leven.

Hoe kunnen wij in onze tijd nog van het ‘levend water’ van Jezus ‘drinken’? Vraag de kinderen of zij hier iets voor kunnen bedenken. Schrijf ook deze op het hart.

flesje wijwater voorbeeldBidden is een van de dingen die je kan doen om bij dat levend water van Jezus te komen.
In de kerk maken wij een kruis voordat wij gaan bidden. Als er wijwater in de buurt is, bij de ingang van de kerk of in een wijwaterbakje naast je bed kan je met je vingers eerst het water aanraken en dan het kruisteken maken. De pastor kan water zegenen. We noemen dat ‘wijden’. Het water wordt dan ‘gezegend of gewijd water’. Kort noemen we dat wijwater. Een soort levend water, een symbool (hierover is gesproken in de 2e zondag van de Veertigdagentijd).
Hebben de kinderen in de kerk wel eens van die bakjes water gezien? Vertel waar je in de kerk gewijd water kunt vinden (bij de ingangen van de kerk, in het doopvont). wijwaterbakje

Er zijn veel manieren om Jezus als bron in je leven te hebben. We maken deze Veertigdagentijd een paaskaars, ook kaarsjes branden is een manier om Jezus als bron voor je leven te gedenken.

Om je geloof ‘brandend’ te houden, helpt het om over God en Jezus te horen en te praten met mensen die ook geloven. God is Licht hebben we geleerd met kerstmis. In het licht is God bij ons. Daarom gaan wij deze Veertigdagentijd een eigen paaskaars maken. Een kaars die ons helpt bij God te blijven, door aan Hem te denken als we de kaars aansteken.
Elke week bouwen we een stukje verder.

Artikelen in dit thema 3e zondag van de Veertigdagentijd jaar A 2017