Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Achtentwintigste zondag door het jaar A

Zin in een feest?

Welkom op de website Kinderwoorddienst! Deze site wil u van dienst zijn met voor elke zondag verschillende onderdelen om een kinderwoorddienst mee op te bouwen.
Klik op de rubriek-knoppen of op de tegels onder de inleiding om de uitwerkingen te zien. Veel plezier!

Vanaf nu staat op onze site bij de datum van 3 december een impressie van de 4 zondagen van de Advent. Ons project heet Brieven van Boven.
Elke zondag komt er een brief. De schrijver van die brief komt uit de evangelielezing uit het RK leesrooster.

koning feest morial tjaad

Het leven is één groot feest! Dat zou mooi zijn, maar zo voelt het voor de meeste mensen niet.
Toch zou God ons graag allemaal zien op zijn feest: het Koninkrijk van de Hemel. We noemen dat ook wel Gods Nieuwe Wereld, een wereld waar het leven fijn is voor iedereen. Wat zou het fijn zijn als we iets van dat feestelijke nieuwe leven konden meemaken. En niet alleen wij, maar ook de mensen uit bijvoorbeeld Burkina Fasso, die deze missiemaand centraal staan. 
Jezus probeert mensen met zijn vele voorbeeldverhalen te verleiden om zich in te zetten voor dat feest, dat Koninkrijk. Iedereen mag immers meedoen!
Met de kinderen denken we deze zondag na over feesten - hoe ga je er heen, wat is er leuk aan - én over het grote feest van God. Wat zou God eigenlijk van een goed feest verwachten?

Kleding beschermt niet alleen tegen de kou, het kan ook een boodschap uitdragen. Kleding laat zien wie je bent, waar je bij hoort of wat je gaat doen.

De lezingen van deze zondag zijn:

Evangelielezing: Matteüs 22,1-14

Eerste lezing OT: Jesaja 25,6-10a
Tweede lezing NT:
Filippenzen 4,12-14+19-20

Op het feest van Gods Nieuwe Wereld willen we ons voorbereiden, zodat we het samen kunnen vieren.

We praten over feesten, en over het feest van God. Wat zou God van een goed feest verwachten? En wat gaan we op dat feest eigenlijk doen?

De kinderen maken uitnodigingen voor het feest van God. Wie nodigen ze uit? Waar en wanneer is het feest?

Voor verschillende situaties kleed je je anders. De jongste kinderen spelen dat uit.

De koning nodigt mensen uit, maar niet iedereen wil komen. Sommigen hebben geen tijd.

Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament wordt de metafoor van het huwelijk gebruikt om de relatie tussen God en zijn mensen te beschrijven.